Назад

Проучване на Европейската комисия относно единния цифров портал - необходими са мнения на МСП


Европейската комисия наскоро стартира проучване с искане за мнението на МСП относно Единния цифров портал (SDG). То се стреми да оцени степента, до която малките компании са запознати с услугите, предоставяни от SDG, и доколко намират тези услуги за полезни, както и да се разберат техните очаквания по отношение на SDG. Проектът за междусекторно обслужване на едно гише се стреми да предостави на бизнеса и гражданите:

• Надеждна и актуална информация за правилата и процедурите на Единния пазар, на всички нива на управление;

• Директен, централизиран и направляван достъп до помощ и услуги за разрешаване на проблеми;

• Директен достъп до широк набор от напълно дигитализирани административни процедури, за които техническата система за еднократна употреба (OOTS) позволява автоматизиран обмен на доказателства между администрациите в целия ЕС (напр. като бизнес вие трябва да предоставяте една и съща информация само веднъж на публични органи);

• Инструменти за обратна връзка за докладване на качеството на услугите и препятствията на единния пазар.

Попълването на анкетата не трябва да отнема повече от 10 минути и остава отворено до 16 февруари 2024 г. Връзката към анкетата е тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SDG_Questionnaire_SMEs