Назад

Създаден е Консултативен съвет с участие на национално представителните работодателски организации


Постоянно действащ Консултативен съвет към председателя на НСИ с участие на национално представителните работодателски организации беше създаден през миналата седмица.

Членове на съвета са представители на ръководните органи на Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Председател на съвещателния орган е председателят на НСИ.

„Паралелно с обществено-политическото развитие на страната се разширява и броят на потребителите на статистическа информация. Всички те имат различни изисквания и е необходим персонализиран подход.“ – подчерта председателят на НСИ доц. Атанасов. „Това е пътят НСИ да бъде в диалог с респондентите и с потребителите. Консултативните органи за различните потребителски групи и профили са необходимост и начин българската статистика  да бъде по-полезна на обществото.“ – допълни той.

Сформирането на консултативен орган с бизнес организациите в България беше една от препоръките в доклада от Партньорската проверка, проведена през 2022 г., като целта на това сътрудничество е насърчаване на редовния обмен на информация, обсъждане на текущи предизвикателства и действия за справяне с тежестта на респондентите върху бизнеса.

Предстои Консултативният съвет да предложи правилник за дейността си.