Назад

Публикувана е зимна прогноза за строителния сектор в България


Българската икономика ще загуби инерция през 2023 г., което ще доведе до по-нисък, макар положителен растеж и през 2024 г. На този фон строителният сектор също ще следва тази тенденция, като очакванията са за разнородно представяне на трите основни сегмента. Според прогнозите гражданското и нежилищното строителство ще регистрират положителен ръст през 2024 и 2025 г., докато след няколко силни години жилищното строителство навлиза в период, за които прогнозата е за нулев или в най-добрия случай незначителен растеж.

Това са само част от основните послания в последния доклад на Институт за икономическа политика за развитието на строителния сектор в страната, изготвен в рамките на партньорството ни с Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството (EECFA), в която членуват изследователски организации от осем държави в Югоизточна и Източна Европа. Тази година EECFA отбелязва своята десета годишнина, а Институт за икономическа политика е неин партньор за България още преди официалното ѝ учредяване през 2013 г.

Пълните доклади с прогнози за развитието на строителния сектор до 2025 г. в България и всяка една от осемте страни в асоциацията може да намерите на интернет страницата на Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството.