Назад

Среща с председателя на Асоциацията на българо-арабски икономически камари


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Ахмад Алаедин, председател на Асоциацията на българо-арабски икономически камари (АБАИК) и председател на Ливано-българския бизнес съвет (ЛББС).

По време на разговора беше направен преглед на резултатите от съвместните инициативи и проекти през изтичащата 2023г., както и набелязани основни моменти в програмата през следващата година. Констатирано бе, че поради конфликтната ситуация, възникнала в Близкия изток между Държавата Израел и Палестина, бе отложена организираната съвместно бизнес делегация до Кувейт. Предвижда се през следващата година при разрешаване на конфликта в региона отново да се положат усилия за реализиране на визитата.

При интерес от участие в бъдещи инициативи с партньори от арабските страни може да се свързвате с дирекция “Международно сътрудничество и международни организации” в БТПП на имейл – irelations@bcci.bg