Брой 75 (1087), 18-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

„Търсачи на таланти“ откриват предприемаческия потенциал на ученици и студенти в Габрово

В продължение на четири дни ученици от ПТГ „Пенчо Семов“ в Габрово, ПГМЕТ „Ген. Стоян Бъчваров“ - Севлиево и  студенти от Техническия университет в Габрово участваха в прилагането на метода „Losleger” – анализ на предприемаческия талант в Габрово. Събитието се състоя в рамките на проект Enterprise+, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор, а водеща организация е Рурският университет в Бохум, Германия. Самият метод е разработен и приложен за пръв път в Германия от Университета Дуйсбург - Есен. Така наречените „търсачи на таланти“ преминаха обучение през есента на миналата година от разработчиците на метода и сега, в продължение на  четирите дни трябваше да наблюдават как се справя всеки участник с поставените задачи и да оценят личностните му качества и потенциал по 10 предварително заложени критерия.

Участниците имаха възможност да работят в екип и сами да се справят с предложените им предизвикателства от поставените им задачи. А те не бяха малко – от задачи, свързани предимно с оценка на екипната работа, до намиране на бизнес идея и разработване на елементи от реализацията на тази идея: анализ на конкуренция, на пазара, намиране на капитали и т.н.

Идеята на метода е участниците да се поставят в близка до реалната обстановка среда - да работят с нов екип, с част от участниците в който не се познават, да се сработят с тях и да покажат силните си страни. Друга характерна част е прилагането на метода за обучение „учене чрез правене“. За всяка задача отборите получаваха първоначални разяснения какво да правят и какво се очаква от тях, след което те сами трябваше да стигнат до крайния резултат.

В края на занятията участниците получиха обратна връзка от „търсачите на таланти“ в индивидуален разговор с всеки от тях за качествата, които са показали. За участващите ученици беше приложен и теста на Центъра за кариерно ориентиране на МОН, който допълни оценката по прилагания метод.

Оценките, които получиха участниците, са много добри. Всеки от тях показа положителни качества, които по-късно може да доразвие и да използва в бъдещата си работа.

Работата ще продължи и през месец юни, когато участниците ще трябва вече да разработят истински бизнес план за идеята, която са си избрали.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
За членове на БТПП първоначалната устна консултация е безплатна Още
Министър Лукарски е новият почетен председател на Българо-японския икономически съвет към БТПП
През май българска бизнес делегация ще посети Япония Още
Почетният консул на България в Гданск посети БТПП
Актуални въпроси на икономическото сътрудничество между Полша и България – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Търсачи на таланти“ откриват предприемаческия потенциал на ученици и студенти в Габрово
Оценка на личностните им качества – от умения за работа в екип до намиране на бизнес идея и нейната реализация Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария
Решение от 13 април 2016 г. на Федералното правителство на Конфедерация Швейцария Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие установи кореспондентски отношения с иранската Middle East Bank
ББР има готовност да фасилитира разплащания между контрагенти от двете страни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Започва европейската кампания за насърчаване на устойчивия труд
В контекста на застаряването на работната сила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство