Брой 75 (1087), 18-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария


Снимка:dartsnews.bg

От 1 юни тази година отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария. Това стана ясно след решение от 13 април 2016 г. на Федералното правителство на Конфедерация Швейцария.

Приета е частична ревизия на разпоредбите на Споразумението за свободно движение на хора, между  Швейцария и ЕС. Така, ако заетите лица изпълняват предвидените в Споразумението условия, то съответните кантонални служби издават необходимите разрешителни за пребиваване и с право на работа в Швейцария, без да правят предварителна проверка  на пазара на труда.

Условия, на които следва да отговарят лицата, които искат да работят в Швейцария: 

•             лицето да има сключен трудов договор с швейцарски работодател, копие на който следва да се подаде в съответната кантонална миграционна служба.

•             самонаети лица,  искащи да упражняват самостоятелна професия в Швейцария, трябва най-напред да подадат документи за признаване на придобитата от тях специалност, квалификация и др. в Швейцария. Процедурата по признаване се прави от  Държавния секретариат по икономика и едва след това те могат да упражняват професията си като самостоятелно наети  лица.

Отпадат още и  ограниченията за работа в граничните зони за  самостоятелнo заети   или   за наети  лица, преминаващи границата за работа в Швейцария. Това засяга погранични работници, български граждани, живеещи и работещи в Германия, Франция, Италия или Австрия, които ежедневно преминават границата и работят на територията на Швейцария

Предоставящите услуги /самонаети лица и т.нар. командировани служители/работници/ могат вече да пребивават и извършват дейност до 90 дни на календарна година, във всички браншове само като  се регистрират. Ако ще работят в следните специални четири сектора: строителство, градински и ландшафтни дейности, почистващи и хигиенизиращи дейности, както и портиерски и услуги по сигурността, се изисква електронна регистрация от първия работен ден.

С отпадането на квотите, българските и румънски граждани, които упражняват трудова дейност в Швейцария от 01.06. 2016 г., са длъжни  да обявяват  своето пристигане в Швейцария и да извършат адресната си регистрация в съответната община, в която ще живеят и да предприемат съответните стъпки за  получаване на необходимото разрешително за пребиваване.

Повече информация: http://www.mfa.bg/embassies/switzerland/events/bg/3582/70/6060/index.html
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=593
  - Рубрика „Новини“

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
За членове на БТПП първоначалната устна консултация е безплатна Още
Министър Лукарски е новият почетен председател на Българо-японския икономически съвет към БТПП
През май българска бизнес делегация ще посети Япония Още
Почетният консул на България в Гданск посети БТПП
Актуални въпроси на икономическото сътрудничество между Полша и България – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Търсачи на таланти“ откриват предприемаческия потенциал на ученици и студенти в Габрово
Оценка на личностните им качества – от умения за работа в екип до намиране на бизнес идея и нейната реализация Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария
Решение от 13 април 2016 г. на Федералното правителство на Конфедерация Швейцария Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие установи кореспондентски отношения с иранската Middle East Bank
ББР има готовност да фасилитира разплащания между контрагенти от двете страни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Започва европейската кампания за насърчаване на устойчивия труд
В контекста на застаряването на работната сила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство