Брой 75 (1087), 18-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Започва европейската кампания за насърчаване на устойчивия труд


Европейската комисия и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно с нидерландското председателство на ЕС, дадоха началото на двегодишна европейска кампания под надслов „Здравословни работни места за всички възрасти“. В контекста на застаряването на работната сила кампанията акцентира върху устойчивия труд и здравословните и безопасни условия на труд и напомня, че трудещите се днес млади хора са утрешните възрастни работници.

Кампанията е насочена към европейските предприятия и се съсредоточава върху необходимостта от насърчаване на устойчивия труд и остаряването в добро здраве от самото начало на трудовия живот. Целта е работодателите да опазват здравето на работниците си до пенсионна възраст и след това, а с това и производителността на своите предприятия.

Комисар Тейсен подчерта колко актуална е темата на кампанията: „Кампанията е от изключително значение, защото съвпада с течащите важни дискусии относно здравословните и безопасни условия на труд в ЕС в бъдеще. Трябва да предприемем още сега действия в отговор на потребностите на бъдещите работници и работни места в ЕС. Работните места, които са съобразени с предизвикателствата за здравето, свързани със застаряването на работната сила, отбелязват повишена производителност. Това е от полза и за работниците, и за предприятията.“

Повече информация ще намерите  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
За членове на БТПП първоначалната устна консултация е безплатна Още
Министър Лукарски е новият почетен председател на Българо-японския икономически съвет към БТПП
През май българска бизнес делегация ще посети Япония Още
Почетният консул на България в Гданск посети БТПП
Актуални въпроси на икономическото сътрудничество между Полша и България – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Търсачи на таланти“ откриват предприемаческия потенциал на ученици и студенти в Габрово
Оценка на личностните им качества – от умения за работа в екип до намиране на бизнес идея и нейната реализация Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария
Решение от 13 април 2016 г. на Федералното правителство на Конфедерация Швейцария Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие установи кореспондентски отношения с иранската Middle East Bank
ББР има готовност да фасилитира разплащания между контрагенти от двете страни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Започва европейската кампания за насърчаване на устойчивия труд
В контекста на застаряването на работната сила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство