Брой 225 (482), 19-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Бургас се проведе семинар за противодействие на неформалната икономика


В Бургас при голям интерес  се проведе двудневен семинар на тема "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите". Семинарът се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението в Бургас се организира със съдействието на Бургаската търговско-промишлена палата и „Ивент дизайн”.

В лекциите си по ефективна организация и администриране на бизнеса, фирмена култура, ефективна работна среда и механизми за взаимодействие между работодатели и заети лица доц. Дончо Керемедчиев от Университета „Проф.д-р Асен Златаров” запозна участниците с добрите практики от японския мениджмънт в управлението на персонала. Той приведе примери от кадровата политика на крупно бургаско предприятие от близкото минало, от които стана ясно, че подобни практики са се прилагали със същия успех и у нас и че подобряването на фирменото управление се свежда до възраждане на познати модели, а не до внедряване на нови.

Участниците в семинара бяха запознати и с темите „Обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения” и „Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите” от гл. ас. Радостина Иванова, преподавател по трудово право в Бургаски свободен университет, с дългогодишна практика в  трудовоправни спорове.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проф. Мръкчов представи новата си книга „Имуществена отговорност на работодателя“
Книгата е наситена с богата съдебна практика на Върховния съд и Върховния касационен съд Още
Среща с представители на фирма „Велграф Груп”
Фирмата изпълнява проект в Туркменистан за изграждане на комплекс за развъждане на есетрова риба Още
Покана за семинар „Ваучерите за храна - незабавни резултати за бизнеса”
Ваучерите за храна не само увеличават покупателната способност на работниците, но и подкрепят националната икономика Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Бургас се проведе семинар за противодействие на неформалната икономика
Осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите бяха сред темите на семинара Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Есенен бирен салон организира Съюзът на пивоварите в България
Тъмна бира, кулинарни състезания и новости в пивоварния сектор бяха акцентите на събитието Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
България в международните класации 2013 – преглед на ИПИ
87 мерки за икономически растеж Още
НСИ: С 20.7% е намалял индексът на цените на продукцията в селското стопанство за третото тримесечие
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството е намалял с 26.7%, а в животновъдството се е увеличил със 7.8% Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Конференция за достъпа на българския бизнес до финансовите инструменти на международни финансови институции
Международните финансови институции имат важни функции като катализатор за нарастване обема и качеството на инвестициите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020 г. бе одобрена окончателно днес от Европейския парламент
Около 94% от средствата се инвестират в програми в полза на гражданите и предприятията в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH