Брой 96 (1854), 22-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата – Добрич с международен проект за устойчиво развитие

При голям интерес премина срещата за представяне на проект „SUDEGO: Целите за устойчиво развитие в училище“, финансиран от програма „Еразъм+“. Тя състоя на 16 май и бе организирана от Търговско-промишлена палата – Добрич, съвместно със СУ „П. Р. Славейков“. На събитието присъстваха ученици, учители и представители на бизнеса.

Живко Христов, ученик от XI клас, представи пред гостите добра практика по една от целите на проекта, с презентацията „Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание“.

Д-р Пиетро Рани (Италия) дискутира с учениците петте цели, върху които е фокусиран проектът и как да можем да се справим с проблеми като нездравословен начин на живот, неравенството между половете,  замърсяването на околната среда и ограничения достъп до модерна електрическа енергия, свръхпроизводство и потребление, обезлесяването и опазване на биоразнообразието, а учениците демонстрираха изключителна зрялост и заинтересованост от проблемите, обект на 17-те цели за устойчиво развитие.

Проект „SUDEGO” се фокусира върху пет от седемнадесетте цели за устойчиво развитие на Организация на обединените нации (ООН), а именно: Цел 3: Добро здраве, Цел 5: Равнопоставеност на половете, Цел 7: Възобновяема енергия, Цел 12: Отговорно потребление и производство и Цел 15: Живот на земята.

Основни цели на проекта са да се разработят иновативни дидактични модули, които ще бъдат предоставени на учителите с цел повишаване на тяхната информираност за пет от целите на устойчивото развитие, повишаване на информираността и ангажираността на учениците за тези цели и намирането на възможни работни решения за прилагането на целите на устойчивото развитие, като част от обучението им.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от Великобритания-Северна Ирландия, Финландия, Испания и Италия, като всяка държава партньор отговаря за една цел, върху която разработва дидактичен модул за ученици от прогимназиалния курс (IO2) и за ученици от горния курс на средното образование (IO3).  ТПП – Добрич изготвя два урока за Цел 3: Добро здраве и благоденствие за всички. Първият урок е свързан с борбата с епидемиите, като специално внимание е отредено на заболявания като туберкулоза, хепатит, ХИВ/СПИН, затлъстяване. И на имунизациите, спортът и здравословния начин на живот, като решение за борба срещу тези болести.

Вторият урок е свързан със зависимостите от психоактивни вещества и борбата с тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.

Повече информация: www.sudego.eu

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за разширяване на сътрудничеството със словашки компании
Основни сектори за партньорство - автомобилостроене, хранително-вкусова промишленост, туризъм.... Още
Кой печели от приложението на стандартите GS1?
Отговорят топ мениджъри и водещи експерти по време на годишното Общо събрание на GS1 в Истанбул Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Добрич с международен проект за устойчиво развитие
СУ „П. Р. Славейков“ бе избрано от палатата за съвместно представяне на проекта Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Стартира 90-дневният срок за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене"
Публикувана е днес в Официален вестник на Европейския съюз Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба
Държавите членки ще разполагат с две години, за да транспонират законодателството в националното си право Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау“
4 юни 2019 г., гр. Стара Загора Още