Брой 120 (630), 26-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата – Враца изпълнява проект „New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”


Търговско-промишлена палата – Враца изпълнява проект „New Link –  доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”* и по линия на проекта на 19 юни организира Дискусионното NEW LINK-КАФЕНЕ по Проектна дейност 1 „Създаване на доброволческа мрежа  New Link в полза на граждани на трети страни в България”. Целта е, създавайки доброволческа мрежа New Link и чрез нейната работата, да се осигури постоянно надграждане капацитета по прилагане на интеграционната политика на практика и да се стимулира участието на целевите групи и заинтересованите страни, включително на имигрантите и техните общности, в социални, културни и икономически дейности по места. По време на проведеното кафене беше подписано Споразумение за създаване на доброволческа мрежа New Link, с което се даде старт на осигуряването по места на безплатни информация и консултации на граждани на трети държави, както и насърчаване на местните общности на граждани на трети държави да представят своите виждания за местни и национални политики и решения, които ги засягат.

На следващия ден - 20 юни бе представена Проектна дейност 2 „Създаване на New Link - електронна академия за експерти-доброволци”. Чрез електронната академия доброволци и представители на целевите групи  ще се подготвят и обучават по електронен път да работят качествено в областта на интеграционната политика – по-специално директно със самите имигранти, както и със заинтересованите страни..

Електронната академия се изпълнява под формата на анимационна интерактивна викторина и съдържа различна информация, свързана с търсене и наемане на работа на граждани от трети държави, здраве и обществена сигурност. Осигурен е достъп до помощни материали чрез различните бутони от анимацията. Е-академията не е предназначена за обучение в дълбочина, но дава възможност да води доброволците през определени теми, които са от съществено значение за качествената работа в областта на интеграционната политика. New Link – електронна академия е свързана с линк към интернет страницата на ТПП-Враца.

---------------------------
* Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, по Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и устойчиво укрепване на капацитета за реализация на тези дейности“, Схема BG EIF 2012/01, Договор BG EIF 2012/01-05.01.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Делови форум „Бизнес и инвестиции между България и Турция” се проведе в Истанбул
Срещи между потенциални партньори от областите финансиране, текстил, консултантски услуги Още
26 юни 2014 – 40 години от сканирането на първия баркод в света
За последните 4 десетилетия стандартите GS1 са внедрени в бизнес процесите на повече от 2 млн. фирми по света Още
Полска компания подготвя икономически форум „Полша - Балканите“
Предвиждат се срещи между фирми от Полша, България и Хърватия в секторите селско стопанство, енергетика, възобновяеми енергийни източници Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца изпълнява проект „New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”
Доброволци и представители на целевите групи ще се подготвят и обучават по електронен път да работят в областта на интеграционната политика Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на БАПИОТ по доклада на Сleаn Clothes Campaign
Изводите в доклада не са показателни за българското индустриално производство на облекла и текстил Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Онлайн проучване на Агенция по заетостта сред работодателите за схемата „Младежка заетост”
Събраната информация ще се използва за изготвянето на краткосрочна прогноза за потребностите на работодателите от млади служители на възраст до 29 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП съветва да се внимава при избора на търговски партньори
Случайното или съзнателно участие в схеми на ДДС измами води до неблагоприятни последици за търговците Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
На 2 юли в Загреб ще се проведе сесия на Смесената българо-хърватска комисия за икономическо сътрудничество
Ще бъдат конкретизирани проектите и механизмите, по които двете страни ще работят съвместно Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България изпраща на ЕК становището си по „Южен поток”
С позицията си правителството представя аргументи и мотиви в подкрепа на вземаните от българската страна решения Още