Брой 235 (1746), 07-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Първа среща по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”


Търговско-промишлена палата - Враца проведе Първа среща на заинтересованите страни по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”, по Програма Interreg Europe.*

Създадената работна група по проекта включва представители на: търговски палати; министерства на туризма; НПО; браншови организации; работодателски организации и др.

По време на срещата заинтересованите страни обсъдиха следните теми: експертна подкрепа; достъп до крайните бенефициенти на инструмента на политика; обратна връзка от потребителите; подкрепа на ниво политика; участие в процеса на идентифициране на добри практики; участие в процеса на учене и вземане на рационални решения; участие в процеса на обсъждане на мерки за Плана за действие, които да са ефективни за региона; разпространение на нови знания и успешни примери. Също така беше представена Платформата на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, включваща различни инструменти -  добри практики; информация и он-лайн обучения; експертна подкрепа и други.

За допълнителна информация по проекта: Светлана Борисова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

-----------------------------

* Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са: Регионалното правителство на Мурсия, Испания, Търговско-промишлена палата – Враца, Murcia Region Instutute of Tourism, Испания;  Northern and Western Regional Assembly, Ирландия; Podkarpackie Region, Полша;  Department Council of Herault, Франция; Hajdu-Bihar Country Government, Унгария; European Greenways Association, Белгия. Продължителност на проекта: 54 месеца.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
На 10 декември се открива 14-то издание на изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Представят се над 60 български фирми - производители и търговци Още
Председателят на БТПП участва в Корейска вечер в София
Съпътствана от презентация на корейска храна и напитки Още
Фирма Ей Ви Груп България представи рекламния си продукт „Sofia Map“
Бутикова карта на София на английски език Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа среща по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”
Платформа на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - добри практики, он-лайн обучения, експертна подкрепа... Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Защо холандският здравен модел е за пример в Европа?
Автор: Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3.1% икономически растеж през третото тримесечие
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от услугите, се увеличава до ниво 65.2% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Канадската нормативна уредба, касаеща защитата на географските означения в контекста на СЕТА
В Канада има регистрирани 171 европейски географски означения за селскостопански продукти и храни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент ще вземе решение относно търговското споразумение между ЕС и Япония
Споразумението създава търговска зона за 600 млн. хора и покрива една трета от глобалния БВП Още
Държавите членки и Комисията ще насърчават изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“
По-големи инвестиции за неговото внедряване във всички сектори на икономиката Още