Брой 235 (1746), 07-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Канадската нормативна уредба, касаеща защитата на географските означения в контекста на СЕТА


СТИВ – Канада изпрати в БТПП информация, представена от канадското Министерство за иновации, наука и икономическо развитие; Министерство на външните работи; Службата за интелектуална собственост; Агенцията за инспекция на храните и Агенцията за граничен контрол, по повод канадската нормативна уредба, касаеща защитата на географските означения в контекста на СЕТА.

В изпълнение на регламентите на СЕТА, в Канада има регистрирани 171 европейски географски означения за селскостопански продукти и храни.

Защитата на географските означения според канадската нормативна уредба предполага процедурен ред, администриран от Канадската служба за интелектуална собственост (CIPO, http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home)  и Министерство на земеделието (AAFC) и накратко включва: Заявление до канадската Служба за интелектуална собственост; съвместна проверка за съответствие от Службата за интелектуална собственост и Министерство на земеделието; публикация на интернет страницата на Службата за интелектуална собственост с оглед известяване на трети страни и техни евентуални възражения; при наличие на възражения – изслушване от Съвета по търговски марки; вписване на заявеното географско означение в списъка на защитените означения и последваща защита. Заявлението до CIPO, заедно със съпътстващата документация се изпращат в писмен вид, на английски или френски език, с изключение на изписването на самото географско означение, като за всяко географско означение се изготвя отделна документация. За улеснение, на интернет страницата на CIPO са обнародвани примерни формуляри, чието ползване не е задължително. При посочване на селскостопански продукт или продукт на хранително-вкусовата промишленост, е необходимо посочване и на категорията, към която принадлежи продуктът съгласно класификацията в Закона за търговските марки. Сочат се територия, регион или местност, от които съответният продукт се идентифицира като произхождащ; приложимите закони, защитаващи географското означение на съответната територия, регион или местност, с превод на английски или френски език, както и подробно описание на качеството, репутацията или друга характеристика на съответния продукт, която по същество се дължи на географския му произход.

Ако продуктът отговаря на критериите за вписване в списъка със защитени географски означения, CIPO препоръчва на Министъра на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада включването му в списъка на защитените означения. Срокът за евентуални възражения от страна на трети заинтересовани лица е двумесечен при заплащане на определена в закона такса.

Детайли от процеса по вписване на продукт в списъка на защитените означения са обнародвани на интернет страницата на Канадската служба за интелектуална собственост: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04244.html

Мерки за граничен контрол:
Канадската Агенция за граничен контрол задържа на границата пратки, за период от 5 дни (за нетрайни стоки), съответно – 10 дни (за вина и спиртни напитки) при наличие на съмнение за подправени географски означения.

Информация в детайли – на страницата на Агенцията: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/app-dem-eng.html

Изисквания за етикетиране:
При внос на хранителни продукти, изцяло произведени извън Канада, етикетите следва изрично да указват информация за производителя и канадската компания – вносител. Съществуващите преди регламенти, изискващи деклариране на произход на внесени храни по категории (като например: месни продукти; млечни продукти; пресни плодове и зеленчуци и т.н.), се очаква да се обединят в един регламент съгласно Правилника за прилагане на Закона за безопасните храни. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-108/index.html

Повече информация относно текущите изисквания за етикетиране по държава на произход е налична на интернет страницата на Канадската Агенция за инспекция на храните: http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/label/country-of-origin/eng/1334599362133/1334601061354

Горната информация е споделена от представители на канадското Министерство за иновации, наука и икономическо развитие; Министерство на външните работи; Службата за интелектуална собственост; Агенцията за инспекция на храните; и Агенцията за граничен контрол – на организирана среща на търговските представители на държавите – членки на ЕС в Отава в сградата на Делегацията на ЕС в Канада.

Информацията, изготвена от СТИВ-Канада, цели да улесни спазването на съответните регулаторни изисквания и е от практическа полза за експортноориентираните български производители.

Презентация ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
На 10 декември се открива 14-то издание на изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Представят се над 60 български фирми - производители и търговци Още
Председателят на БТПП участва в Корейска вечер в София
Съпътствана от презентация на корейска храна и напитки Още
Фирма Ей Ви Груп България представи рекламния си продукт „Sofia Map“
Бутикова карта на София на английски език Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа среща по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”
Платформа на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - добри практики, он-лайн обучения, експертна подкрепа... Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Защо холандският здравен модел е за пример в Европа?
Автор: Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3.1% икономически растеж през третото тримесечие
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от услугите, се увеличава до ниво 65.2% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Канадската нормативна уредба, касаеща защитата на географските означения в контекста на СЕТА
В Канада има регистрирани 171 европейски географски означения за селскостопански продукти и храни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент ще вземе решение относно търговското споразумение между ЕС и Япония
Споразумението създава търговска зона за 600 млн. хора и покрива една трета от глобалния БВП Още
Държавите членки и Комисията ще насърчават изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“
По-големи инвестиции за неговото внедряване във всички сектори на икономиката Още