Назад

Регионален форум на GS1 Европа 2023


На 23-ти октомври в гр. Атина, Гърция се откри Регионалният форум на GS1 в Европа. И тази година събитието се провежда в хибриден формат. Регионалният форум на GS1 в Европа събира 49-те Национални организации (НО) от Европа и Азия и е повод за обмяна на опит и представяне на иновациите по сектори. Делегация на GS1 България участва във форума.

С оглед на актуалностите в световен мащаб, в пленарните сесии са заложени теми като връзката между GS1 и изкуствения интелект, електронната търговия, ролята на GS1 за изграждането на по-екологично бъдеще.

Tази  година събитието не е отворено за външни лица и фирми, с изключение на онези, ангажирани по проектите на GS1 в Европа.

GS1 България се ангажира с публикуване и разпространяване на своевременна информация за събитието и важните постижения.