Назад

Среща с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие


Цветан Симеонов, ротационен председател на АОБР и председател на Българската търговско-промишлена палата, както и представители на другите работодателски организации, с експертиза в дигиталната икономика, бяха поканени на среща с представители на Комитета по политиката в областта на цифровата икономика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Срещата се състоя на 18 октомври в Министерството на иновациите и растежа. Мисията на ОИСР е в рамките на извършвания технически преглед на напредъка на България в процеса на присъединяване към организацията.

Състоянието на цифровата икономика и цифровото общество в България бе във фокуса на дискусията. В детайли бяха обсъдени следните теми, предварително набелязани от експертите на ОИСР:

  • Ситуацията в ИКТ сектора в България, прилагането и развитието на ИКТ технологии в различните индустриални сектори- машиностроене, строителство и инфраструктура, образование, производство и услуги.
  • Състояние и перспективи пред въвеждане и работа в българските фирми със най-съвременните ИКТ инструменти - чатботове, изкуствен интелект, интернет на нещата, облачни технологии
  • Компетентността на завършващите ИКТ кадри, ниво на обучение и образователни институции
  • Нивото на покритие на интернет, както и 5G услугата и нейното приложение в България
  • Международните ИТ компании  в България - услуги, кадри,  преструктуране на ИТ сервизните компании
  • Регулациите в ИКТ дейностите и доколко те са в полза на бизнеса и тяхното значение за подобряване и развитие на тези компании на българския ИТ пазар.
  • Електронното правителство и услуги.

Симеонов представи дейността на БТПП в направление дигитални услуги - проекти и възможности, както и често срещани предизвикателства през бизнеса. Откроен бе проблемът с т.нар. „единна входна точка“ на подаване на Годишните финансови отчети и невъзможността тя да заработи, което повишава административната тежест за фирмите и води до задължението да подава една и съща информация на различни места. Обърнато бе внимание на забавения достъп до адекватна статистика и данни от  годишните финансови отчети на фирмите, предвид удължените административни срокове - от м.06 на м.09 за подаване на годишни отчети от предходната година. Те пък се качват в Търговския регистър сканирани  и не са в електронен вид, което още повече затруднява извличането на данни за всякакви статистически, аналитични и други търговски цели.

Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП поддържа електронен регистър с бърза актуализация на около 55 000 компании и търговски представителства на чуждестранни лица, което осигурява бързи и качествени услуги и достъп на деловите среди до актуална информация.

Дейността на Арбитражния съд при БТПП също е изцяло дигитализирана.

Представителите на ОИСР бяха информирани и за реализирани бързи проучвания на нагласите на бизнеса по актуални теми от икономическия дневен ред на страната, които са основа и ориентир за позиция и предложения на Палатата в защита на предприемачите. Често се излъчват блиц анкети (за 24 часа) по неотложни и важни теми.

 БТПП разработи и успешно изпълни проект „Бъди дигитален“ за дигитална трансформация на пазара на труда в 15 сектора, както и проект за дигитализиране на услугите за бизнеса. Обучи няколко стотин безработни лица по дигитални компетентности, като тази дейност продължава и през 2023-2024 година. Палатата планира да се включи и в обученията на заети и безработни лица за повишаване на дигиталните им умения с финансовата подкрепа на НПВУ. Понастоящем в нов проект БТПП също предвижда обучения на заети лица и мениджъри за придобиване на специфични дигитални и зелени умения за приспособяване към промените, предизвикани от двойния преход, за което ще бъде изпратена справка към техническата комисия на ОИСР, както беше уточнено на срещата.

Председателят на БТПП детайлно представи и дейността на GS1 България и прилагането на стандартите в електронната търговия. Те предлагат уникална идентификация на  продукти и локации, ефективност и прозрачност по веригата на доставки. Стандартите GS1 се използват в цял свят и Симеонов препоръча на експертите от ОИСР да имат предвид възможностите им за увеличаване сигурността на икономическата среда.

На срещата с представителите на ОИСР бе маркиран накратко и въпросът за Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В тази класация за 2022г. България заема незавидната 26-та позиция от 27 страни.