Брой 5 (2261), 08-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ

Българо-румънска търговско-промишлена палата: Важни промени за физическите и юридическите лица в Румъния


Българо-румънската търговско-промишлена палата информира,че от началото на 2021 г. в Румъния влязоха няколко промени, засягащи данъците и осигуровките, дължими от физическите и юридическите лица в страната.

За физически лица:
1. Компаниите могат да предоставят на служителите си, които работят дистанционно, сумата от 400 леи на месец за покриване на домакински разходи (електричество, отопление, вода, закупуване на офис мебели и оборудване) в границите, определени от работодателя чрез трудовия договор или вътрешните разпоредби. За тази сума не се дължат данъци върху доходите и социални вноски, а разходите се приспадат за компанията. От служителя не се изискват подкрепящи документи, които да доказват, че тези разходи са направени.

2. Използването на служебен автомобил за лични цели не се облага с данък, ако фирмата, в която служителите са наети е микропредприятие или плаща специфичен данък в сектор туризъм и ХоРеКа.

3. Крайният срок за подаване на Декларация за данъка върху доходите и социалните вноските на физически лица е удължен до 25 май.

За юридически лица:

1. Компаниите, в които 75% от акциите са собственост на едни и същи акционери, могат да съставят една фискална група от гледна точка на облагането на печалбата. Фискалните резултати на фирмите, които са част от съответната група, могат да бъдат облагани с един единствен данък върху печалбата. В случай, че някое от дружествата регистрира отрицателен финансов резултат през съответната година, останалите могат да я компенсират и така групата трябва да заплати данък само върху разликата между  съответната печалба и загуба.

2. Става възможно възстановяването на ДДС по фактури, по-стари от една календарна година, които не са събрани от физическите лица. Изменението засяга особено много сектори като телекомуникации и комунални услуги.

3. Въвежда се възможността за назначаване на упълномощен данъчен представител за задължения по ДДС от лица, които не са регистрирани по ДДС в Румъния. Тази мярка ще насърчи компаниите да внасят стоки в ЕС през Румъния.

4. Увеличен е прагът за кандидатстване по т.нар. "система ДДС при събиране" от 2,25 млн. леи на 4,5 млн. леи. ДДС при събиране е система, която се състои от отлагане както на плащането, така и на приспадането на ДДС до датата на събиране на плащанията от клиентите и доставчиците. За прилагането на мярката има условия - дейността на фирмите да е на територията на Румъния, да са регистритани по ДДС и оборотът им за предходната календарна година да е под 4,5 млн. леи.

5. Всички подаръчни ваучери, предоставени от компания на външни лица, подлежат на облагане с данък от 10%.

6. До 31 март се удължава срокът, в който компаниите, които не са свързали касовите си апарати със системата на Националната агенция за фискална администрация (ANAF), няма да бъдат санкционирани. След това размерът на глобите, които ще бъдат между 8 000 и 10 000 леи.

Още подробности по темата: https://bit.ly/2JJNmWM.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Япония Н. Пр. Хироши Нарахира представи подготовката на ЕКСПО 2025 в Осака
БТПП изрази пълната си подкрепа за успешното провеждане на ЕКСПО 2025 и ще насърчи участието на българския бизнес Още
Новоназначеният посланик на България в Кралство Нидерландия посети БТПП
Развитието на икономическото сътрудничество между двете страни - във фокуса на разговора Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-румънска търговско-промишлена палата: Важни промени за физическите и юридическите лица в Румъния
БИЗНЕС СРЕДА
Актуализирани въпроси и отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП
Условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Важно! Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2021 г.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)
Уебинар, организиран от Българския институт за стандартизация Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит Булбанк и ОББ започнаха прием по новите условия на програмата за физически лица
Отпускат се заеми до 6 900 лева, вместо до 4 500 лв., както бе предвидено досега Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Създаване на обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП