Брой 4 (764), 08-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

В закона за електронните съобщения се въвеждат ефективни санкции за нарушение на Регламента за роуминга


Снимка: encrypted-tbn1.gstatic.com

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Проектът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на България като член на Европейския съюз за въвеждане на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) №531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Той се предлага с оглед отстраняване на несъответствия с европейското право в областта на електронните съобщения. Проектът също така съдържа изменения и допълнения във връзка с налагането на санкции от националния регулаторен орган.

Предложените изменения и допълнения в проекта на ЗИД на ЗЕС включват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушаването на разпоредби на Регламента за роуминга. Размерът на предложените санкции (от 10 хил. до 2 млн. лв.) е определен с оглед постигане на възпиращо нарушенията действие предвид важността на развитието на общо мобилно пространство в Европа и на защитата на интересите на потребителите.

Създава се възможност Комисията за регулиране на съобщенията с решение да изиска от предприятието, след като му предостави възможност за изразяване на становище, да преустанови неизпълнението незабавно или в рамките на разумен срок. С решението Комисията дава задължителни указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и за привеждане на дейността на предприятието в съответствие с изискванията.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България се подготвя за участие в Глобален форум GS1 в Брюксел
Под мотото „Силата на GS1 да променя начина, по който работим и живеем” Още
Новият търговски представител на Ирак посети БТПП
Въпреки моментните трудности, има региони в Ирак, които са спокойни – съобщи гостът Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
За по-строги изисквания към подизпълнителите на пътни обекти настоява Камарата на строителите в България
Камарата и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще провеждат периодично работни срещи, на които ще дискутират предложения за промени в нормативната база Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Третото издание на инвестиционен форум SelectUSA Invest Summit
23 -24 март 2015 г., САЩ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Декларациите се представят до края на януари Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В закона за електронните съобщения се въвеждат ефективни санкции за нарушение на Регламента за роуминга
Предложените санкции са от 10 хил. до 2 млн. лв. Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Българските работници в Германия вече имат право на минимално почасово заплащане
Бундестагът въведе Закон за определяне на общо минимално заплащане, който фиксира минималнoто брутно почасово заплащане за работниците на 8,5 евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията „Юнкер“ e на посещение в Рига
По повод старта на латвийското председателство на Съвета на ЕС Още