Брой 4 (764), 08-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект


31 март 2015 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2014 година и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените разрешителни.

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. 

Съгласно Закона за водите /чл.194"б"/ титулярите на издадените разрешителни представят ежегодно в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация с направени изчисления за дължимата такса. Декларациите се представят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа. 

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметка на съответните басейнови дирекции. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът, за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България се подготвя за участие в Глобален форум GS1 в Брюксел
Под мотото „Силата на GS1 да променя начина, по който работим и живеем” Още
Новият търговски представител на Ирак посети БТПП
Въпреки моментните трудности, има региони в Ирак, които са спокойни – съобщи гостът Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
За по-строги изисквания към подизпълнителите на пътни обекти настоява Камарата на строителите в България
Камарата и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще провеждат периодично работни срещи, на които ще дискутират предложения за промени в нормативната база Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Третото издание на инвестиционен форум SelectUSA Invest Summit
23 -24 март 2015 г., САЩ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Декларациите се представят до края на януари Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В закона за електронните съобщения се въвеждат ефективни санкции за нарушение на Регламента за роуминга
Предложените санкции са от 10 хил. до 2 млн. лв. Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Българските работници в Германия вече имат право на минимално почасово заплащане
Бундестагът въведе Закон за определяне на общо минимално заплащане, който фиксира минималнoто брутно почасово заплащане за работниците на 8,5 евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията „Юнкер“ e на посещение в Рига
По повод старта на латвийското председателство на Съвета на ЕС Още