Назад

Семинар по „Устойчиво и Отговорно Предприемачество“ бе реализиран от Търговско-промишлена палата - ВрацаЕкипът на Търговско-промишлена палата Враца проведе два семинара на тема „Устойчиво и Отговорно Предприемачество“ (18 и 19 март 2024 г.), на които бе предоставена информация за повишаване на знанията на МСП и предприемачите относно проблемите на околната среда, изменението на климата, екологичния преход и Корпоративната социална отговорност.

По време на събитието бяха представени и продуктите, разработени в рамките на проекта: Образователен инструмент за оценка на устойчиви практики в предприемачеството; Инструментариум за обучение по устойчиво развитие и Бяла книга за КСО.

Участниците получиха полезна информация относно „Стратегията за Корпоративна социална отговорност“ на Република България, представена от г-жа Каменова, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org