Брой 93 (1851), 17-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Световен ден на метрологията се отбелязва ежегодно на 20 май


Кога килограмът не е килограм? Когато не е определен от Международната система единици (SI). SI беше избрана като тема на Световния ден на метрологията тази година, за да бъде отбелязано публикуването на наскоро преработената й версия.

Стандартизираното измерване кара света да се върти в буквалния смисъл на думата. То е необходимо за много различни области, включително за науката и инженерството, и е от съществено значение за новите изобретения и за подпомагане на иновациите както в индустрията, така и в обществото.

Брошурата SI, публикувана от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), описва международната система единици, и е важен инструмент за научната общност, тъй като съдържа определенията на единиците за измерване.

Темата на тазгодишния Световен ден на метрологията, отбелязван ежегодно на 20 май, е „Международната система единици - фундаментално по-добра“. Тази година събитието акцентира на работата по наскоро преразгледаната SI, която влиза в сила на същия ден.

Изследванията за нови методи за измерване, например тези, които използват квантови явления, дават аргументи за преразглеждането, за да се отговори по-добре на потребностите на бъдещите потребители в полза на целия свят.

Стандартите от серията ISO и IEC 80000 за величини и единици, цитирани в брошурата SI, също са в процес на преразглеждане, за да бъдат приведени в съответствие с новата версия, а много от преразгледаните части, разработени от ISO, се предвижда да бъдат публикувани през следващите няколко месеца. Тази серия стандарти е важна за брошурата SI, тъй като тя предоставя хармонизирани термини, определения и означения за величините и единиците, използвани в науката и инженерството, като осигурява унифициран език за предаване на точна информация за измерване между учени, инженери и всички, участващи в измерването. Стандартите се използват от метрологични и технически институти, академични среди, автори на техническа литература и преводачи, експерти, разработващи стандарти, както и в много индустрии и в обществото като цяло.

Серията ISO 80000 е разработена от технически комитет ISO/TC 12 „Величини и единици”, чийто секретариат се поддържа от SIS, член на ISO за Швеция. Стандартите могат да бъдат закупени от БИС.

Повече информация за предефинирането на Международната система единици може да намерите в това видео.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно малките производители на енергия от ВЕИ
Работодателите намират за неприемливи техните претенции на допълнителни парични компенсации Още
Международно признание за предприемаческата иновативност на българска фирма
Първо място в категория „еко-продукт 2019“ в рамките на проект МОВЕКО Още
Цветан Симеонов бе специален гост на Адвокатска академия
Представяне на Арбитражния съд при БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посещение на американския търговски аташе в Стара Загора
Договорено е провеждане на българо-американски форум Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Как би се отразила на България европейска минимална заплата?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Старт на изграждането на междусистемната газова връзка България-Гърция
Един от приоритетните проекти за сигурност и конкурентоспособност на енергийния пазар в ЕС Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Световен ден на метрологията се отбелязва ежегодно на 20 май
Тази година събитието акцентира на работата по наскоро преразгледаната Международна система единици (SI) Още