Брой 26 (2281), 08-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Профил и траектория на развитие на районите в Северна България

Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика

През седмицата, като допълнение към новите „Регионални профили 2020“, ИПИ проведе фокусирана дискусия върху развитието на Северна България. Целият разговор може да проследите тук, а презентацията е достъпна тук. На 9-ти февруари 2021 г. ИПИ ще проведе дискусия и върху развитието на Южна България.

Погледът към икономиките в Северна България показва, че траекторията и моделът на развитие на отделните райони е различен. На североизток има ясен лидер, който определя показателите за целия район – близо 7,7 млрд. лв. е брутният вътрешен продукт на област Варна при общо 12,3 млрд. лв. за целия Североизточен район. Варна е и единствената област на север, която успява да привлича население през последните 10 години. Комбинацията от приток на млади и активни хора, силен сектор на услугите, в т.ч. традиционен туризъм, но все повече и навлизането на дигиталните компании, както и развита индустрия, задават добри перспективи пред пространственото развитие на морската столица.

В рамките на Северен централен район пък се наблюдава по-скоро полицентризъм, като три области – Русе, Велико Търново и Габрово, очертават модела на развитие. В целия район делът на индустрията е по-голям от средното за страната, като това е особено видимо в Габрово – 45% от брутната добавена стойност е в индустрията. Секторът на услугите е в подем и в трите области, като тук на преден план излизат по-големите Русе и Велико Търново. По-добрата вертикална свързаност между трите центъра, както и пробивът към Южна България са ключови за дългосрочното развитие на района.

Графика: Брутен вътрешен продукт на областите в Северна България (млн. лв., 2019 г.)

 

Източник: НСИ

И докато в Североизточен и Северен централен район има проблеми, но и явни положителни тенденции, то на северозапад преобладават повече тежките предизвикателства. Те се виждат от огромния проблем в демографията – обезлюдяване и твърде влошена възрастова структура, но и от общата тенденция за сравнително по-малък брой на заетите лица спрямо другите райони на страната. Съдейки по размера на областните икономики, както и от данните за брутната добавена стойност, траекторията на развитие на северозапад ще зависи най-вече от икономиките на Плевен и Враца, както и от свързаността и процесите на индустриално развитие в широката периферия на столицата.

Макар ръстът в заплатите през последните години да е видим във всички области, различията между районите остават. Североизточен район води по заплати с по-високите възнаграждения в град Варна, както и в промишлеността в околните общини. В Северозападен и в Северен централен район също се наблюдава сериозен ръст на заплатите, но на северозапад следва да се отчита и ефектът на ядрената централа, която „тежи“ при изчисляване на средните стойности.

Графика: Средна месечна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в районите на Северна България (лв.)

 

Източник: НСИ

Наред с индустрията, развитието на дигиталните услуги са определящи за икономическия растеж в страната. На североизток се отчита постоянен ръст на наетите в ИКТ сектора, като Варна на практика спори с Пловдив за втория град по отношение на дигиталните услуги в страната след София. По-големите градове в Северозападен и Северен централен район също отчитат ръст на наетите в сектора, макар и в по-малки мащаби. На база заявен интерес и вече обявени инвестиционни намерения, можем скоро да очакваме и по-отчетлива промяна в данните за Северен централен район,  особено в Русе, Велико Търново и Габрово.

Графика: Брой наети лица в ИКТ сектора в районите на Северна България

 

Източник: НСИ 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на България в Египет посети БТПП
Обсъждане на възможностите за развитие на българо-египетските икономически връзки Още
Сътрудничество между БТПП и Център за върхови постижения „Наследство БГ“
Съвместни инициативи в областта на образованието, науката и практиката чрез иновативни технологии в креативната и рекреактивна индустрия Още
Среща с Асоциация на козметиците в България
Обединяване на усилията за актуализация на нормативната база в бранша Още
Стартира поредица от онлайн събития с руски партньори
Първо с фирми от Пермския край, следват с партньори от Красноярск, Чувашия, Челябинск, Башкирия... Още
БГ Баркод: български производител на месо
„Бийф Мийт Велинград“ ЕООД с най-много въведени продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 25-29 януари 2021 г. Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Профил и траектория на развитие на районите в Северна България
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Европейската комисия стартира обществено обсъждане на Плана за реформи на българския електроенергиен пазар
Предизвикателства, произтичащи от новата европейска законодателна рамка, изискваща преход към нов нисковъглероден пазарен модел Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартизационна система - готова за бъдещето: Стратегията на CEN и CENELEC до 2030 г.
Иновативни и гъвкави стандартизационни решения - от полза за социално-икономическата устойчивост на Европа Още