Брой 194 (451), 07-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

14 октомври – Световен ден на стандартизацията

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация

Dr. Klaus WUCHERER
IEC President

Dr. Terry Hill
ISO President

Dr. Hamadoun TOURÉ
ITU Secretary-General

 Klaus WUCHERER, президент на Международната електротехническа комисия (IEC)
Terry HILL, президент на Международната организация за стандартизация (ISO)
Hamadoun TOURÉ, генерален секретар на Международния телекомуникационен съюз (ITU)

Международната общност днес е изправена пред непрекъснато променящи се световни пазари и едновременно с това пред необходимостта от намиране на точен баланс между решенията за справяне с макроикономическите проблеми и спешната нужда от ефикасни действия за борба с климатичните промени. В тази сложна обстановка международните стандарти са мощен инструмент за създаване на положителни промени. Именно чрез предоставяне на подробни технически предписания и изисквания стандартите правят достъпни световните пазари, създават благоприятна бизнес среда, стимулират икономическия растеж и допринасят за справяне с климатичните проблеми.

Международните стандарти изразяват колективното мнение на най-добрите световни специалисти от различни сектори: енергийна ефективност, транспорт, системи за управление, климатични промени, здравеопазване, сигурност и информационни технологии. Предлагайки своите знания в услуга на обществения интерес, експерти от различни области се обединяват на доброволни начала за създаването на стандарти, предназначени да бъдат част от иновациите на всички страни по света и по този начин да предоставят на частния и обществения сектор, а и на цялото общество солидна платформа за положителни промени.

Стандартите допринасят за бързия икономически растеж в развиващите се страни, като им позволяват, използвайки най-добрите практики, да избегнат „преоткриването на колелото” в търсене на вече готови решения. Осигурявайки тясна взаимозависимост между икономическия растеж и урбанизацията, стандартите стават все по-важни за изграждането на по-интелигентна и устойчива градска инфраструктура, създавайки по-добри условия на живот.

Международните стандарти осигуряват продукти, услуги и среда, които са по-достъпни за хора с увреждания. Стандартите служат и като средство за смекчаване на ефекта от климатичните промени чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване на отпадъците и вредните газови емисии. Стандартите предлагат добри практики за производство на възобновяема енергия, определят изисквания и процеси за унищожаването и рециклирането на отпадъците и предоставят инструменти за подобряване на ефикасността и осигуряване на устойчивост във всички сектори на индустрията.

Международните органи за стандартизация (ISO, IEC и ITU) допринасят за сближаването на множество национални и регионални стандарти и по този начин се уеднаквяват добри практики в световен мащаб, премахват се технически пречки пред търговията и се насърчава общият социално-икономически прогрес.

Днес международните органи за стандартизация използват доказаните във времето предимства на стандартизацията за постигане на световен консенус по отношение на най-добрите подходи за справяне със съвременните социални, икономически и екологични предизвикателства. Принципите, които управляват международната стандартизация, са по-приложими от всякога. Стандартите продължават да носят положителни промени, като позволяват да се премахнат пречките пред възможностите за комуникация и сътрудничество. Така работата на ISO, IEC и ITU продължава да бъде водеща за разработването на стандарти, които са израз на знанията на всички страни по света, и осигуряват основните елементи за постигане на световен просперитет.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Трети бизнес форум София - Тайпе се проведе в БТПП
Участваха тайвански фирми от секторите информационни технологии, медицински продукти, замразени храни и отоплителни системи Още
Среща с почетния ни консул в Бразилия
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА се противопоставя на нови рестрикции срещу производителите на зелена енергия
Българският енергиен холдинг e предложил въвеждане на данък от 30% върху енергията, произведена от фотоволтаични централи Още
Започна регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ за 2013 г.”
В конкурса могат да участват и компании, които не са членове на БАИТ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Международните стандарти гарантират положителни промени Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Бюджетът до август – какво се случва с приходите?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС и Китай: Ползите от споразумение в областта на инвестициите
ЕП ще разисква утре ново споразумение за защита на инвеститорите, което има потенциал да отвори много врати пред компаниите от ЕС с интерес към китайския пазар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Информация от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество