Назад

Събитие на тема: „Открито за медиацията“


На 22 септември 2023 г.  Национална асоциация на медиаторите в партньорство със СО Район „Лозенец “ организира  събития на открито на тема: „Открито за медиацията“ по проекта „Открито за медиацията – медиацията в полза на общността“.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на СО Програма „Европа“ 2023.

Събитията ще се проведат от  10  до 18 часа гр. София, градинката на ул. „Крум Попов“ 57.

Датата за провеждане на събития на открито, свързани с медиацията, е избрана във връзка със Световния ден на мира – 21 септември и Националния празник на независимостта - 22 септември. В този ден гражданите ще могат да се докоснат до медиацията като получат информация от медиатори, наблюдават медиация, която се провежда пред тях, и включат децата си в тематични занимания на открито.

Ще има щанд с информационни материали; рекламни шатри, в която ще се провеждат демонстрациите по медиация и анимация за деца. Медиатори доброволци ще представят медиацията и ще организират и провеждат всички дейности. Ще бъдат подготвени, представени и раздавани безплатно информационни материали, които да ориентират гражданите какво е медиация, къде могат да търсят медиатор и как могат да участват в процедура по медиация.

Провеждането на тези събития целят да се представи медиацията като достъпна и полезна услуга на гражданите. Да се подпомогне с информация и натрупване на опит въвеждането на задължителна медиация по определени видове спорове от 2024 година. Да помогнат на децата и младите хора да изберат добрата комуникация, общуване без агресия, разрешаване на спорове по мирен и конструктивен начин. Да се получи обратна връзка от гражданите  за необходимостта от медиация в общностите.

За потвърждение за участие в събитията на открито, свържете се на ел. поща: info@nam-bg.org   

Програма