Брой 4 (1016), 07-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО


Националният осигурителен институт (НОИ) информира задължените лица по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), че от 6 януари 2016 г. са активни функциите за представяне на данни по електронен път чрез Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО. Системата е достъпна в рубриката Е-услуги/еПарични обезщетения/Софтуер.

В същата рубрика е публикувана нова версия 1.1. на самостоятелно работещият програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към наредбата, в която е активна функцията за онлайн изпращане на данни. Ако продуктът е вече инсталиран, е необходимо да се направи обновяване на версията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя проекта на нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Отчитайки необходимостта от хармонизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз Още
Н. Пр. Раджеш Кумар Сачдева посети БТПП
Посланикът на Индия покани български фирми да участват в Make-in-India Week Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
„Бавария като бизнес дестинация“ - нова информационна брошура на ГБИТК
Най-развитата от икономическа гледна точка германска федерална провинция е отлична дестинация и за български фирми Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Република Сърбия се присъединява към Конвенцията за общ транзитен режим от 01.02.2016 г.
С присъединяването се дава правна възможност за използването на режим общ транзит при превози на стоки от, до и през територията на Република Сърбия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
От 6 януари 2016 г. са активни функциите за представяне на данни по електронен път Още
До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми
До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект Още