Брой 107 (1619), 08-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Позицията на България по пакета „Мобилност“ отново беше представена на съвета на министрите


За пореден път бе изразена твърдата позиция на българската държава по основните спорни въпроси от първия пакет за „Мобилност“. Това стана по време на  заседание вчера в Люксембург на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Транспорт“. Председател на заседанието бе министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Въпреки положените усилия и проведените обсъждания на различни нива в Съвета на Европейския съюз все още няма отговор на основния въпрос, какъв икономически модел желаем в бъдеще за автомобилния товарен транспорт, бе заявено от българската делегация. Осигуряването на още по-добри социални условия за водачите е свързано и с икономическото развитие на транспортните превозвачи, поради което налагането на допълнителни административни тежести води до риск от загуба на работни места и множество фалити на малки и средни предприятия, се казва още в позицията. Към участниците в заседанието бе поставен въпросът: „Това ли е Европа на социалните права и основните човешки свободи, и наистина ли се грижим за здравината на европейските семейства или ограничаваме основни човешки права?"

По отношение на искането за въвеждането на задължение към превозвачите да организират работата на водачите, така че те да имат възможност да се завръщат регулярно у дома, бе защитена позицията, че водачите трябва да си запазят правото да почиват на избрано от тях място.

Българската страна подкрепя необходимостта от изграждането на достатъчен брой охраняеми паркинги по трансевропейската транспортна мрежа, като до тогава не трябва да се прилага забраната за ползване на седмичната почивка на борда на превозните средства. Трябва да бъдат взети под внимание и инвестициите в нови транспортни средства, предоставящи всички условия за спане, както и липсата на застрахователни полици, поемащи рисковете при отсъствие на водача от превозното средство.

Подчертано бе категоричното несъгласие на българската страна по отношение на прилагането на разпоредбите и изискванията за командироването на водачите, тъй като международният автомобилен транспорт е изключително мобилен и това би затруднило работата на компаниите.

При каботажния превоз на товари е необходимо да бъде постигната договореност да не се либерализират допълнително, нито да се ограничават още, извършваните от чуждестранни превозвачи каботажни дейности, както и да не се допуска извършването на системен каботаж, като се въведе кратък „период за почивка“ между два каботажни цикъла.

Обърнато беше специално внимание, че не трябва да бъде подценяван рискът от нелоялна конкуренция от оператори от трети държави, извършващи превози на територията на ЕС.

Изтъкнато бе мнение, че за съжаление част от участващите в преговорния процес не обръщат достатъчно внимание на географското разположение и отдалечеността на периферните държави членки, което също е важен елемент, оказващ влияние върху конкурентния принцип. Като пример бе посочено, че при спазване на всички разпоредби един камион изминава разстоянието от Люксембург до София за седем дни, а до други точки в Европа този път е максимум четири часа.

Българската страна призова участниците с общи усилия и с конструктивен подход да продължат работата за бъдещето на този толкова важен сектор за Единния европейски пазар, чрез намирането на баланс и практически изпълними текстове за постигането на компромис.

По време на вчерашното  заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Транспорт“ бе постигнат общ подход по Регламента за конкуренцията във въздушния транспорт, Директивата за пристанищните приемни съоръжения за корабните отпадъци и Директивата по оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Беше представен доклад за напредъка по предложението за Регламент за правата и задълженията на пътниците в железопътния транспорт. По досието за наетите превозни средства не бе постигнато съгласие.

НОВИНИ ОТ БТПП
Представяне на системните реформи и постиженията на украинската икономика
С участието на Н.Пр. Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланик на Украйна у нас Още
Н.Пр. Пууджа Капур, посланик на Индия, посети БТПП
Обсъждане на по-активни действия за увеличаване на двустранния стокообмен Още
БТПП организира семинар „Онлайн продажби в Китай през WeChat“
18 юни от 12:45 до 17:00 часа в Палатата, без такса участие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
София ще бъде домакин на EBAN Annual Congress 2018
Най-големият годишен конгрес за бизнес ангели в Европа Още
Пловдив е домакин на дебат за здравеопазването в ЕС с комисаря Витянис Андрюкайтис
14 юни от 11:00ч в Аудитория 3 на Медицинския университет в Пловдив Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обществените поръчки са сериозно опорочени и през 2017 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април се свива с 0.8% на годишна база
Оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 5% през април
Най-значително растат продажбите чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.4% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Позицията на България по пакета „Мобилност“ отново беше представена на съвета на министрите
Българската страна призова с конструктивен подход да продължат работата за бъдещето на този толкова важен сектор за Единния европейски пазар Още