Брой 201 (458), 16-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ЗИД на Закона за безопасни и здравословни условия на труд


Днес на портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Целта е да се повиши качеството на контрола на професионалните рискове, чрез определяне на конкретни права, задължения и отговорности на заместник-председателя на комитета по условия на труд (КУТ) и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд (ГУТ) в предприятията.

С разпоредбата на чл. 28а, ал. 1 се определя реда за избор на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ в предприятията. С новата редакция на ал. 3 на чл. 30 от ЗЗБУТ се разширяват техните права, като освен правата, които имат като членове на КУТ/ГУТ  е предвидено те да имат право и:

  • на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
  • да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;
  • да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;
  • да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;
  • да изискват от работодателя или органа по БЗР в предприятието временно да спрат работата на работното оборудване и да  забранят използването на опасни химични вещества и смеси.

Определени са и конкретни задължения към заместник-председателя на КУТ и към представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ (ал. 4 на чл. 30).  Със специални разпоредби (чл. 30а и 30б) са определени задълженията и отговорностите на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ при временното спиране работата на работното оборудване и при забраната да се използват опасни химични вещества и смеси.

С параграф 9 на проекта се въвежда специална закрила за работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа по реда на чл. 6 от Кодекса на труда, за времето докато има такова качество – закрила при уволнение по реда на чл. 333 КТ.

Обществените консултации продължават до 31.10.2013.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономически форум и пленарна сесия на Европалати в Истанбул
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в заседанията Още
Повишаване на доверието на потребителите обсъждат националните организации GS1 в Европа
Ориентирането на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година основна тема на дискусиите Още
Покана за участие в “Туристически ден на Южна Африка”
25 октомври 2013 г. от 10.00 ч. в Палатата Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Как ще повлияе на пазара възможността чужденци да купуват имоти у нас?
Председателят на Националното сдружение „Недвижими имоти” Иван Велков по повод промените в Закона за собствеността Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Siemens отбелязва 135 години в България
Историята на компанията е тясно свързана с техническите нововъведения в България Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка
Новата електронна услуга дава възможност за получаване на по-пълна информация за функционирането на единната сметка Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ЗИД на Закона за безопасни и здравословни условия на труд
Целта е да се повиши качеството на контрола на професионалните рискове, чрез определяне на конкретни права, задължения и отговорности… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисии на Европейския парламент искат 40% от неизпълнителните постове в бордовете да са за жени
През 2012 г. само 15% от неизпълнителните членове на бордовете са били жени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум между представители на българското правителство и бизнеса
Вицепремиерът Даниела Бобева ще отговаря на въпроси в рамките на дискусионен форум Още