Брой 35 (1794), 19-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Обществена нагласа за изсветляване на работната сила установи анкета на Главна инспекция по труда


Българските граждани като цяло не са склонни да участват в директни форми на недекларирана заетост (работа без трудов договор). Този извод може да бъде направен на базата на резултатите от непредставително анкетно проучване за обществените нагласи относно недекларирания труд. Отговорите, свързани с избор и склонност към участие в директни форми на недекларирана заетост, са с най-нисък процент от всички в анкетата (в границите от 8% до 30% за всеки въпрос). Оттук може да се заключи, че е налице обществена нагласа към изсветляване на трудовия пазар, тъй като преобладаващата част от изследваните лица са предпочели избор на декларирана заетост.

Проучването беше организирано и проведено от ИА ГИТ в рамките на проект „НАПРЕДЪК-RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд- VS/2017/0320”, на който Агенцията е партньор. Проектът се финансира от Европейската Комисия в рамките на програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI“ – Ос - „Прогрес“ 2014-2020 и е насочен към предприемане на действия за превенция на недекларирания труд в селското стопанство. Според резултатите в допитването конкретно в селското стопанство може да се направи извода, че съществува проблем с полагането на недеклариран труд. Нагласите за участие в декларирана и недекларирана заетост са идентични – 44% биха избрали да работят срещу еднодневни трудови договори и 41% - при устно договаряне и заплащане на ръка. Причините са тези резултати могат да са преобладаващият краткотраен характер на заетостта в този сектор (сезонна), което не гарантира социални и осигурителни права, и вероятното ниско ниво на информираност на заетите.

В хода на изследването се наблюдава ниско ниво на доверие от страна на работниците по отношение на бъдещата социална защита в дългосрочен план, въпреки редовното внасяне на социалноосигурителни вноски. Недоверието в осигурителните системи е една от предпоставките за включване в недекларирана заетост. Повишена все пак е чувствителността по отношение на краткосрочната/моментна социална защита, като например защита при болест, временна безработица и др.

Данните от изследването бяха представени на семинар на местно ниво, организиран от Инспекция по труда на 08.02.2019 г. в гр. София.  В него участваха Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) - също партньор по проекта, представители на Агенцията по заетостта, КНСБ, Центърът за изследване на демокрацията, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и сп. „Земеделска кооперация“.

В рамките на семинара бяха представени още данни за приложението на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа,  т.нар. еднодневни трудови договори (ЕТД), от въвеждането им в КТ през 2015 г. до 2018 г., техните особености и изводи от доклад за оценка на ефективността им, извършен от Индъстри Уоч.  Също така беше представено административното сътрудничество и системите за обмен на информация между ИА ГИТ и институциите както в Р България, така и в останалите държави членки. От страна на представителите от ФНСЗ беше направен преглед на основните изводи и акценти от изготвения още в началото на проекта и доразвит към момента Ситуационен анализ, реализираните и предстоящите дейности по него и допълнителните инициативи за ангажиране на заинтересовани страни с борбата срещу недекларирания труд.

Като част от дейностите по проекта предстои провеждането на заключителен семинар в Бари, Италия, на който ще бъдат представени основните изводи, добри практики и иновативни подходи за справяне с проявленията на недекларирания труд, очертани в хода на целия проект.

 Източник: Главна инспекция по труда

НОВИНИ ОТ БТПП
Глобален форум GS1 в Брюксел
Системата GS1 ще позволява проверка на валидността на фирмени префикси, номера на търговски единици и номера на локации Още
Среща с делегация от Кашкадаринска област, Узбекистан
Интерес към сътрудничество в секторите: туризъм, индустрия, селско стопанство, образование, медицина, строителни материали Още
Представяне на икономиката и инвестиционната среда на Тунис
27 февруари 2019 г., в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Винен фестивал „Дионисос“ се проведе в Хасково
Представяне на местните сортове грозде и качествените вина, произведени от тях Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски форум за социално предприемачество
28 - 31 март 2019 г., в град Пловдив Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министър Горанов: Срокът по наредба Н-18 се удължава до 30 септември 2019 г. за икономическите оператори, които използват компютърни системи за управление на продажбите
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Забавянето на европейската икономика се усеща и у нас
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Обществена нагласа за изсветляване на работната сила установи анкета на Главна инспекция по труда
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията информира европейските предприятия за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка
Набор от материали, вкл. списък с основни изисквания, с които предприятията трябва да се съобразят Още