Брой 96 (2351), 25-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Пазар на труда, заплати и домакински бюджети – равносметка

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Националният статистически институт публикува редовните данни за първото тримесечие на годината. Проследяването на динамиката на статистиката за пазара на труда, заплатите и домакинските бюджети разкрива отражението на извънредната ситуация в страната през изминалата година.

Данните от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 г. показват, че икономическата активност циклично намалява, но свиването е по-дълбоко от това през първото тримесечие на 2020 година. Подобни тенденции чертаят и данните за заетостта и безработицата. Коефициентът на заетост на населението над 15 г. намалява до 51,4% през първото тримесечие на 2021 г. (с 1 пр. п. под нивата година по-рано), а този на безработица се повишава до 6,3% (с 0,4 пр. п. над нивата година по-рано). Коефициентът на продължителната безработица също продължава да нараства и достига 2,7% (с 0,4 пр. п. над нивата година по-рано). От общия брой на безработните лица в първото тримесечие на годината 175,7 хил., или 86,1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително затваряне на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа. Възстановяването на заетостта до предкризисните нива очевидно остава в бъдещето.

 

Данните за наетите лица и заплатите през първото тримесечие на 2021 г. показват, че наетите се увеличават спрямо предходното тримесечие, но броят им все още е по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2020 година. Въпреки това в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукт; далекосъобщения“ се вижда значително увеличение – съответно с 8,4 хил. (5,6%) и със 7,1 хил. (7,0%). Тези процеси са логични – нарастват заетите в сферата на здравеопазването в пандемичната година, както и в запазващия тенденцията за разрастване ИКТ сектор, който е и сред дейностите, позволяващи в голяма степен „работа от вкъщи“.

Средната брутна работна заплата нараства до 1500 лв. през март 2021 година. През първото тримесечие на 2021 г. нарастването спрямо година по-рано е с 11% - от 1317 лв. до 1462 лева. Този ръст може да се обясни с продължаващото разширение на дейността и заетостта в сектори, които изискват високата квалификация (здравеопазване и ИКТ) и са по-добре платени, от една страна, и отпадането на висок брой работници от сравнително нископлатени сектори – най-вече в хотелиерството и ресторантьорството, от друга. Данните отчитат най-голямо нарастване на заплатите в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (с 27,1%), което до голяма степен отразява решението за добавки към възнагражденията на всички медици на „първа линия“. Намаление пък е регистрирано в секторите, които най-много пострадаха при „затварянията“ – „Култура, спорт и развлечение“ (с 6,8%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 2,7%).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17,2%, а в частния - с 8,8%. Част от причините за разликата може да се търси в голямото увеличаване на възнагражденията и броя на заетите в здравеопазването, но трябва да отчетем и поредното увеличение на заплатите на учителите.

 

Данните за доходите на домакинствата през първото тримесечие на 2021 г. още веднъж показват отражението на кризата върху населението. Общият доход продължава да нараства. С най-голям принос за домакинските бюджети е работна заплата, но делът ѝ в общите домакински бюджети намалява (с 3,3 пр. п. спрямо година по-рано), докато делът на доходите от пенсии и социални обезщетения и помощи расте (с общо 3,9 пр. п.). Тези процеси са директно отражение на намаляването на заетостта и нарастването на безработицата през изминалата кризисна година, както и на еднократното повишаване на всички пенсии с 50 лева. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кариерен форум 6.0: Покана към работодателите - 7 юли 2021 г. в онлайн среда
БТПП е партньор на събитието Още
Изисквания за идентификация на медицинските изделия в ЕС влизат в сила от 26.05.2021
Улеснява се проследимостта, повишава се ефективността на дейностите, свързани с безопасността Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение "Въвеждане и вътрешни одитори на НАССР система. Етикетиране и енергийна стойност на храните"
Организира Съюз по хранителна промишленост, 9 - 11 юни 2021 г., София Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Интер Експо Център възобнови изложенията на живо
В началото на юни се открива БУЛМЕДИКА/ БУЛДЕНТАЛ/ ДЕРМА & EСТЕТИКА Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Министерството на образованието и науката връчи наградите "Питагор"
В тринадесетото издание на конкурса бяха номинирани 13 представители на българската наука в шест категории Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Пазар на труда, заплати и домакински бюджети – равносметка
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисия за защита на конкуренцията публикува за обществено обсъждане 5 проекта
По прилагането на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Пазарни консултации за участие в Програмата InvestEU
Ресурсът по новите гаранционни инструменти ще достигне 1,3 млрд. лв. Още
КОНКУРСИ
Расте наградният фонд на конкурса „Стартирай 4.0“
На онлайн събитие на 27 май ще бъдат представени правилата на конкурса и наградите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021
7 - 9 ноември 2021, Дубай, ОАЕ; краен срок за кандидатстване: 9 юни Още