Брой 207 (717), 28-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда


Почти 60% от хората, участвали в програми и мерки за заетост на МТСП, са намерили работа след това. При някои заетостта е била временна, докато други са започнали дори собствен бизнес. Това сочат данните от представената днес в МТСП оценка на активните политики на пазара на труда.

Изследването е изготвено по поръчка на МТСП с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. То се реализира по проект „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”. Направени са три проучвания сред безработни, работодатели и служители на АЗ, които директно работят с безработни. Оценката е по критериите ефективност, икономичност и ефикасност на програмите. За целите на изследването са използвани също данни на Агенцията по заетостта, Националния статистически институт и Евростат.

29% от безработните, включени в субсидирана програма, след края на програмата са останали на работа в същата фирма. Извън програмите на бюрата по труда работа са намерили 23% от хората, по 3% са започнали собствен бизнес или са участвали в някаква друга програма за субсидирана заетост. Около 1/3 или 36% от всички изследвани лица не са успели да си намерят нова работа след края на програмата.

Работодателите, участвали в изследването, дават висока оценка на програмите и мерките, в които са участвали. За 83% от тях участието е удовлетворително, като 56,6% са напълно удовлетворени, а оценка 5 от 6 са дали 26% от работодателите.

Най-икономични за бюджета са мерките, при които се финансират само дължимите осигуровки за сметка на работодателя. При тях разходите за един човек варират от 51 лева за мярката за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време до 71 лв. на месец - за мярката за насърчаване на работодатели (микропредприятия) да разкриват първите си пет работни места.

При програмите и мерките, включващи финансиране на заплати и осигуровки, разходите за един нает са в порядъка 190 - 400 лв. в зависимост от това дали хората са наети на пълен или на непълен работен ден. Най-нисък е средният размер на изплатените средства на едно лице за месец по национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, където хората работят на непълен работен ден, а най-висок е по-програма „Старт на кариерата“, където младежите са с висше образование и възнаграждението е по-високо.

Максимален ефект имат програмите, насочени към млади хора с образование. След стажуване или чиракуване най-вече в частни фирми, дори без предварителен трудов стаж, след края на програмата голяма част от тях остават на работа в същата фирма. Към тези програми трябва да се прибавят и насърчителните мерки за разкриване на работни места за майки, които се връщат на работа след отпуск за отглеждане на малко дете.

Най-слаба е реализацията при програми за хора на социални помощи, продължително безработни или с трайни увреждания. Тези мерки имат нисък икономически, но висок социален ефект, тъй като са в подкрепа на най-уязвимите групи на пазара на труда. Голяма част от участвалите в националните програми „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и „Асистенти на хора с увреждания“ не намират друга работа след края на програмата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Третото търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива в края на седмицата
Над 100 български производители и търговци ще представят продукцията си - храни, напитки, козметични продукти, облекло, обувки, чанти, детски артикули, стоки за бита Още
Покана за включване в бизнес делегация до Тел Авив, Израел, 9 - 13 ноември 2014 г.
Участие в Третата Международна конференция и изложение за вътрешна сигурност Още
Нови членове на Палатата
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български онлайн МОЛ в Китай
БКТПК започва набирането на български фирми, желаещи техните продукти да бъдат търгувани в Online Bulgarian Shopping Mall Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пето национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации”
6 - 8 ноември 2014 г., София, НДК, Мраморно фоайе Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-неблагоприятен бизнес климат през октомври в промишлеността и търговията на дребно
В същото време притокът на поръчки в промишлеността през последните три месеца нараства - очаква се по-висока производствена активност до края на годината Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда
Почти 60% от участвалите в програми и мерки за заетост на МТСП са намерили работа след това Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Първият хуманоиден робот, създаден чрез триизмерен печат и изцяло с отворен код
Предназначен е не само за учени и инженери — неговите създатели искат да го включат в професионалното обучение и да дадат възможност на учащите да експериментират Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг в Индия за изграждане на инфраструктура