Брой 145 (2151), 30-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Икономическият и социален съвет препоръчва да се актуализира законодателството за нощния труд


Икономическият и социален съвет /ИСС/ прие анализ „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“. Целта е да се насочи вниманието на институциите към спецификите на нощния труд у нас, свързани с характера на този вид трудова дейност, както и с някои последици и рискове за здравето на работниците. Заплащането на нощния труд също е основен акцент в анализа.

ИСС констатира някои основни предизвикателства, които произтичат от разминаването между естествените биологични потребности на човешкия организъм и широко установили се стопански отношения, които налагат прилагането на нощен труд. ИСС посочва, че съществуват сектори като енергетика, хотелиерство и обществено хранене, здравеопазване, отбрана и редица други, при които се нарушава нормалният дневно-нощен ритъм на труд и почивка. Като медицински доказани рискове вследствие на полагане на нощен труд ИСС посочва злокачествени заболявания, отслабване на имунната система, репродуктивни или психологични проблеми. От икономическа гледна точка вследствие на нарушения ритъм почивка – активност се наблюдава повишен травматизъм и заболеваемост, отсъствие от работа и текучество. В семейството на полагащите системно нощен труд също се констатират негативни социални последици като намаляване на контактите в дома, пропуски във възпитанието на децата, както и признаци на алкохолизъм и социално отчуждаване.

ИСС констатира, че въпреки предвиденото в българското законодателство осигуряване на работещите нощна смяна с топла храна и ободряващи напитки, провеждането на периодични медицински прегледи, преместване на подходяща дневна работа при здравни противопоказания, тези законови мерки не се прилагат достатъчно ефективно или пък някои от тях се прилагат формално.

Като проследява европейските практики в заплащането на нощния труд, анализът посочва, че преобладава практиката допълнителното възнаграждение за нощен труд да е процент от основната работна заплата. В същото време ИСС предупреждава, че групата на работещите през нощната част на деня у нас обикновено не получават достатъчно заплащане, което поражда условия за задълбочаване на неравенствата и социалната изолация. В тази връзка ИСС подкрепя промяната на досегашното заплащане от 0,25 лв. за отработен през нощта час на не по-малко от 1 лв., считано от януари 2021г.

В анализа се препоръчва също да се допълни действащото законодателство, което засяга държавните служители, защото сега не съществува адекватна нормативна уредба за полагане на нощен труд от тях.

В заключение ИСС подчертава, че е необходимо България да актуализира законодателство си и да приведе националните норми в съответствие с европейските и световни стандарти за нощния труд.

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи Още
Новоназначеният посланик на Япония на първа среща в БТПП
Посланик Нарахира заяви готовност да подкрепя развитието на двустранните икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивалът на виното и културното наследство Августиада ще се проведе за девети път през 2020 г.
25 - 27 септември, Стара Загора Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време
Информация от Главна инспекция по труда Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
ИПИ представя данни за полезната площ на жилищата в страната за 2018 г.
Отнесени към населението по общини Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Онлайн търговците няма да издават касови бележки
Могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Икономическият и социален съвет препоръчва да се актуализира законодателството за нощния труд
Да се приведат националните норми в съответствие с европейските и световни стандарти за нощния труд Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Представяне на Южен икономически район на Виетнам
СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Награда на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса