Назад

Цифров паспорт на продукт (ЦПП) - Ново голямо предизвикателство пред бизнеса, индустрията и потребителите


Българският институт за стандартизация (БИС) и GS1 България организират информационна сесия на тема „Цифров паспорт на продукт“, която ще се проведе онлайн на 30 май 2024 г. от 11:00 часа.

Участниците ще бъдат запознати с основни принципи на Регламента за екопроектиране на устойчиви продукти (ESPR), въвеждащ изискването за ЦПП и какви категории продукти касае, какви са времевите рамки и срокове за изпълнение, каква е ролята на стандартите при формирането на Цифрови паспорти на продуктите и не на последно място, какви са технологичните предизвикателства и как засегнатите страни да се подготвят.

Цифровият паспорт на продукта (ЦПП) е новото голямо предизвикателство, пред което ще трябва да се изправят всички участници от доставчици на суровини и компоненти, производители и рециклатори на продукти.

Целта на ЦПП е да предоставя информация за екологичната устойчивост на продуктите. Тя трябва да помогне на потребителите и бизнеса да направят информиран избор при закупуването на стоки, да улесни ремонтите и рециклирането и да подобри прозрачността относно въздействието на жизнения цикъл на продуктите върху околната среда.

ЦПП ще бъде приложим за всяка физическа стока, която се пуска на пазара на ЕС, независимо къде е произведена. Над 30 продуктови категории попадат в обхвата на изискването. Тези категории включват, но не се ограничават до батерии, текстил и облекло, мебели, електроника, строителни материали, детски играчки, метали и алуминий, химикали и други.

Лектори:

Любомир Раев, Solution Architect, SoftGroup AD

Цвета Братанова, изп. директор, GS1 България

Инж. Виктор Матев, Секретар на БИС/ТК57 „ИКТ“ от БИС

Информация за темите, които ще бъдат представени, са дадени в приложената програма.

Участието в сесията е безплатно.

Желаещите да участват трябва да се регистрират тук, след което ще получат линк за достъп и парола.

За повече информация се обръщайте към: инж. Виктор Матев victor.matev@bds-bg.org +359 885 506 705 и Йордана Топалска, yordana.topalska@gs1bg.org  и 02/811 7611