Назад

Удължава се изпълнението на проект „Солидарност”


От началото на месец април се удължава изпълнението на проект „Солидарност“, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Така Агенция по заетостта ще продължи да оказва навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на украински граждани, пристигнали в България след 24.02.2022 г.

Ще бъде удължена заетостта на включените в проекта украинци - вместо досегашните 3 месеца, субсидираната заетост ще бъде 6 месеца. Работодателите ще получават стимули за половината (½) от продължителността на субсидираната заетост, а не както досега - пропорционално на заетостта.

Останалите дейности по проекта, свързани с предоставяне на интеграционна добавка за настаняване и осигуряване на ментори, остават непроменени, така че всички участници да могат да продължат да се възползват от тях.

Условията за украинските граждани, които желаят да се включат в проекта, остават непроменени – те следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, разположени на територията на цялата страна, и там – на място, да подават заявленията си. 

При желание, работодателите, които вече имат сключени договори за осигуряване на заетост и са в период на изпълнение на субсидирана заетост или изплащане на стимули, ще могат да анексират договорите съгласно новите условия.

Заявлението за включване в Проекта, както и приложенията към него, се подават само чрез електронна платформа от работодателите, желаещи да наемат лица от целевата група. Платформата е достъпна тук. Приемът на нови заявления ще се реализира до изчерпване на финансовия ресурс, като периодът на заявените услуги следва да съответства на горепосочените промени.

Подробна информация за новите условия за „Солидарност“ може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта или тук, както и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда” в страната.