Назад

Засилване на законната миграция, за да се помогне на Европа да просперира


© Getty Images/Tom Werner

На фона на застаряващото население на ЕС и все повече екологични и цифрови работни места, които се нуждаят от нови умения, европейските работодатели се борят да намерят работниците, от които се нуждаят. Това е особено проблем за малките и средните предприятия (МСП), както показва неотдавнашно проучване на ЕС. Ето защо Европейската комисия предложи три действия, които ще улеснят държавите от ЕС да привличат най-добрите таланти от цял свят.  

Разбира се, ЕС ще продължи да отдава приоритет на акцента върху националната ни работна сила, но също така е от решаващо значение да потърсим в чужбина определени профили, за да подкрепим нашата икономика и да укрепим важни обществени услуги като здравеопазването и дългосрочните грижи. Ето защо Комисията предлага:

  • улесняване на набирането на персонал от държави извън ЕС
  • ускоряване на процеса на признаване на професионалните квалификации и умения, придобити в трети държави
  • насърчаване на мобилността с учебна цел за всички.

Комисията планира да създаде „резерв на ЕС от таланти“, за да улесни наемането на търсещи работа лица от държави извън ЕС. Тя също така си е поставила цели за броя на завършилите образование, учащите се с по-малко възможности и професионалните учащи, които иска да привлече до 2030 г.

За повече информация

Максимално увеличаване на потенциала на работната сила в ЕС

Съобщение за медиите: Комисията предлага нови мерки относно уменията и талантите с цел преодоляване на критичния недостиг на работна ръка

Информационен документ относно мобилността на талантите

Въпроси и отговори относно пакета за уменията и мобилността на талантите

Съобщение за медиите: Недостигът на умения е сериозен проблем за по-голямата част от МСП в ЕС, показва Евробарометър