Назад

Текстилните иновации на фокус: Проект „Miracle“ улеснява сътрудничеството между бизнеса и науката
На 23 ноември 2023 г., в рамките на проекта „Miracle“, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) със съдействието на Българската търговско-промишлена палата организира бизнес дискусия, която събра изтъкнати учени и водещи представители на текстилния сектор.

При откриването на събитието главният секретар на БТПП Васил Тодоров отбеляза: „Партньорството на БТПП и Центъра за компетентност „Miracle“  е насочено към разпространение и комерсиализиране на научните резултати по проекта. Палатата оценява значението на научната област "Мехатроника" и полага усилия за нейното конкурентно развитие, както  и за цялостното експертно и научно-приложно обслужване на икономическите сектори, свързани с нея“.

Основен акцент на дискусията бяха представените иновационни решения в сектора текстил и облекло. Проф. д-р Ангелова от лабораторията „Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото“ при Техническия университет - София, представи  последните постижения, подкрепяйки темата за интегрирането на устойчиви практики и новаторски технологии в индустрията.

Този форум осигури не само ценна платформа за дискусия и обмяна на идеи, но и откри възможности  за потенциални бизнес сътрудничества. Представители на текстилния бизнес имаха уникалната възможност да се докоснат до новите тенденции и да установят важни професионални контакти, обединявайки усилия за бъдещите индустриални иновации.

За проект MIRACLе

Проектът „Miracle“, символизиращ стремежа към научен и технологичен напредък в България, обединява висококвалифицирани учени, преподаватели и бизнес лидери в общата цел за развитие на високотехнологични иновативни изследвания. Тази амбициозна инициатива заема централна роля в създаването на инфраструктура, която улеснява сътрудничеството между бизнеса и науката.