Назад

10-то издание на Balkan Business Awards 2024 ще се проведе в София


Световният опит показва, че подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават стимул за развитие на бизнеса.

Тези награди ще бъдат дадени за изключителен успех, иновации и етика, които за задължителни за просперитета на всяка компания. Това е признание за техния публичен и жизненоважен принос за развитието на цялото общество.

Поощрява се успешното лидерство, повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазване на околната среда, както и благотворителните дейности.

 Категории награди:

1. Цялостен принос в развитието на бизнеса

2. Иновации в бизнеса и IT-технологии

3. Устойчиво развитие на бизнеса

4. Международно признание

5. Корпоративна и социална отговорност

6. Проспериращ бизнес и икономически

растеж

7. Лидер в опазването на околната среда

8. Най-добри клиентски практики

9. Социални каузи в бизнеса

10. Млад предприемач

11. Нов иновативен продукт/услуга

12. Инвестиции в бизнеса

13. Лидер в развитието на енергийната

ефективност

14. Лидер в европейските практики и

програми

15. Лидер в икономиката на Балканите

16. Лидер в предприемачеството

17. Най-добри еко практики в бизнеса

18. Най-успешен работодател

19. Малка Община с принос в развитието на бизнеса 20. Голяма Община с принос в развитието на бизнеса

Основна цел на събитието: да подпомогне популяризирането и отличаването на добрите практики и успехите в бизнеса на Балканите, да подпомогне техните стремежи за по-добро качество на живот. Както и да отличи местната власт, която подпомага развитието на бизнеса и икономиката.

Социално измерение:

Целогодишната кампания на организаторите -  Global Media Group и  PR-агенция ВИП Ком юникейшън, е за подпомагане на отличници, които искат да останат да учат и да работят в България. Под патронажа на Ротари Клуб Самоков и ERP-Academy България.

В първия етап на кампанията бяха дарени средства на Ученическия парламент към професионална гимназия „А.С.Попов“ в София  за заснемането на филма „ИСКАМ ДА ОСТАНА В БЪЛГАРИЯ“.  След нашата кампания редица институции започнаха да правят инициативи за инвестиции в учениците, които са най-ценния ни капитал.

Участници: Над 40 медии от печатни и електронни медии, над 100 ВИП гости.

Екип:   Организаторите на мащабни международни събития  -  Global Media Group и PR-агенция ВИП Комюникейшън, част от международната платформа за сътрудничество Global Leaders, представят и популяризират  най-добрите практики в туризма – с Балкански награди за Туристическа Индустрия, Луксозното строителство, Медицината, значимите постижения в бизнеса,  постиженията в развитието на морския регион.

Партньори: Българска търговско-промишлена палата, Българо-Турската Търговско-индустриална Камара, Македонско-Българска Стопанска Камара, Българо-Македонска Търговска Камара, Бизнес Магазин Албания, и други.

Телефон за записване: 0888 104 111