Назад

Проект на БТПП ще разработи платформа за насърчаване трансфера на технологии
Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 6 партньорски организации от 6 страни – България, Испания, Словакия, Словения, Турция и Хърватия.

Консорциумът по проекта е формиран от  представители на търговско-промишлени палати, университети, научни институти и технологични центрове.

По време на стартиращата среща по проекта, провела се на 6-7 март т.г., в гр. Трабзон, Турция, партньорите обсъдиха предстоящите дейности и сроковете им на изпълнение.

Като първа стъпка, всеки партньор ще изготви проучване относно функциониращата екосистема на национално ниво и ще представи „добри практики“ за трансфер на технологии. Впоследствие ще бъде разработена учебна програма и ще се проведе онлайн пилотно обучение за повишаване капацитета на заетите в областта на трансфера на технологии.

Също така ще бъде разработена и платформа с база данни за иновативни научни разработки по сектори на индустрията, които могат да намерят приложение в дейността на предприятията за справяне с предизвикателствата, свързани с намаляване на отпадъците от производството, подобряване на енергийната ефективност и цифровизацията.

При първоначалното проучване, проведено от БТПП, беше установено, че по-голяма част от българските висши училища осъзнават ползите от трансфера на технологии и за целта са създали свои структури,  т.н. „Офиси за технологичен трансфер“/ТТО/, които работят в тази област. По време на изпълнението на различните проектни дейности, Палатата ще разчита на съдействие от страна на университетите, с които поддържа тясно сътрудничество и има подписани споразумения за партньорство.

Повече информация за проекта, както и текущи новини,  можете да намерите на страницата на БТПП (www.bcci.bg) и в Инфобизнес.