Назад

Покана за практически семинар от Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)


От името на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) имаме удоволствието да Ви поканим на практически семинар със специалното участие на Мазарс, ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК, Балкан Сървисис и Файненшъл Маркет Сървисиз, част от групата на Българска фондова борса.

Правилата във връзка с ESG аспектите на икономиката имат за цел да осигурят по-интелигентен бизнес и по-устойчива среда чрез достъп до съществена информация за бизнеса. Отчитането обаче се оказва трудоемко и пътят към прозрачността налага ангажиране на ресурси на различни нива.

Кои са новостите в европейската регулаторна рамка за устойчиви финанси и докладване на корпоративна устойчивост?

На какво следва да се обърне внимание при екологичните аспекти на отчитането на корпоративната устойчивост?

Възможно ли е автоматизиране на отчитането във връзка с ESG?

Могат ли компаниите да се възползват от платформи за автоматизирано отчитане на устойчивостта?

Тези и други въпроси ще бъдат разгледани с участието на водещи експерти и практици в областта. Информация за гост лекторите ще намерите тук.

Място и време

Семинарът ще се проведе на 22 март 2024 г. (петък) от 9:30 часа до 13:00 часа в „Гранд Хотел Милениум София“.

Регистрацията на участниците (кафе) ще започне от 9:00 часа.

След семинарната част, Ви каним на лек нетуъркинг обяд до 14:00 часа, за да продължим дискусията в неформална обстановка.

Как да се включите?

За участие в събитието се заплаща такса, както следва:

За членове на БАУКО: 50 лв.

За нечленове на БАУКО: 80 лв.

 

Таксата следва да внесете до 21 март (четвъртък) по банковата сметка на БАУКО:

Юробанк И Еф Джи

BIC: BPBI  BGSF

IBAN: BG58 BPBI 7940 1043 3518 01

Участниците в семинара ще получат удостоверение за 4 учебни часа ППР (продължаващо професионално развитие).

При въпроси сме на Ваше разположение на имейл bamco@bamco.bg.

Екипът на БАУКО