Брой 141 (901), 24-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Реформата в енергетиката не се случва


Четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ обсъдиха планираното от КЕВР драстично увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание за реформа в енергетиката.  Представителните на национално ниво организации на работодателите в България приеха на 23 юли 2015 г. Декларация относно повишаването от 1 август 2015 г. на ценовата  добавка „задължение към обществото“.

В документа те изтъкват, че окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и предупреждават, че в резултат на това - двойното поскъпване на цената ЗкО ще се запази.

„Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока.  Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане“,  посочват още четирите организации.

Те припомнят поетите ангажименти от изпълнителната и законодателна власт  и категорично заявяват, че българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките.

В знак на несъгласие с предложените нови цени за „задължения към обществото”, отново е насрночен ден и час за протест. БТПП предоставя на своите членове, в зависимост от вида на производството и състоянието на фирмата, преценката за участие и формата на участие.

Пълният текст на Декларацията от 23 юли 2015 г.: ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Реформата в енергетиката не се случва
Четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ обсъдиха планираното от КЕВР драстично увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за ... Още
Представете своето проектно предложение и намерете подходящите партньори по време на специализираните срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция – 22.10.2015г.
Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи занамиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки
Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки. Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите... Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“
Отворена е първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“... Още