Брой 141 (901), 24-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“


Отворена е първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“ – процедура за Подобряване на производствения капацитет в МСП.

 

293 374 500 лева само в рамките на 2015 г. ще се насочат към МСП от цялата страна за финансиране на техни идеи, свързани с подобряване на производствените процеси, внедряване на нови технологии, продукти и услуги.

 

Процедурата ще протече на три етапа, за фирми в различни сектори на икономическа дейност, със следните крайни срокове закандидатстване:

 

·         08 септември 2015 г. само за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства -  С20, С21, С26 – 30.

 

·         09 ноември 2015 г., за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги - J 58-63, M72.

 

Допустими за финансиране ще са разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални и нематериални активи.

 

Безвъзмездното финансиране ще варира от 35 – 70% от общия размер на проектите, като помощта е между 100 000 и 1 млн. лева, а останалата част е собствено участие на фирмите.

 

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да са микро, малки или средни предприятия в работещи съответните икономически сектори, да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.), да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

- за микро предприятия >=175 хил. лв.

 

- за малки предприятия >= 750 хил. лв.

 

- за средни предприятия >= 3 млн. лв.

 

БТПП създаде организация на работа, която да подпомогне фирмите  при подготовката на проектните им предложения.Екип от наши и външни експерти е на разположение както за проверка допустимостта като кандидат, така и за разработване на пълно проектно предложение.

 

Чрез нас членовете на БТПП ще получат първоначална безплатна консултация във връзка с кандидатстването ипреференциални цени за подготовка на проекта.

 

За информация и връзка с нас – bcci.centre@bcci.bg , тел.: 028117477.

НОВИНИ ОТ БТПП
Реформата в енергетиката не се случва
Четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ обсъдиха планираното от КЕВР драстично увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за ... Още
Представете своето проектно предложение и намерете подходящите партньори по време на специализираните срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция – 22.10.2015г.
Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи занамиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки
Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки. Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите... Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“
Отворена е първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“... Още