Брой 141 (901), 24-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представете своето проектно предложение и намерете подходящите партньори по време на специализираните срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция – 22.10.2015г.


        Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи за намиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015г. в Истанбул, Турция и е насочено към представители на малки и средни предприятия (МСП), университети и изследователски организации, който имат интерес да представят своите проектни предложения, да обменят опит и идеи за сътрудничество.

        Събитието е организирано от TUBITAK (Съвет за научни и технологични изследвания), ЕЕN Истанбул и университета „Сабанджъ“, като целта е повишаване на информираността относно нанотехнологиите, съвременните материали и производство и създаване на партньорства между европейски и турски организции, интересуващи се от финансиране за своите проекти.

Двустранните срещи ще бъдат фокусирани най-вече върху следните сектори:

·   Нанотехнологии

·   Съвременни материали и производство

·   Фабрики на бъдещето

        Разходите за път на ограничен брой участници от университети и изследователски организации ще бъдат поети от организаторите.

За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да:

1. Имат проектно предложение за работната програма NMPB 2016-2017 (с изключение на EeB, SPIRE and BIOTEC)

2. Да го представят пред аудиторията

3. Да търсят поне един партньор от Турция

        В случай че това предложение представлява интерес, участниците трябва да попълнят формуляр с кратка информация за своя проект и да я изпратят на имейл: aia@sabanciuniv.edu .

Формуляра за кандидатстване е достъпен на сайта на събитието. За достъп, моля следвайте линка: https://www.b2match.eu/nmpist2015

Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври.

Кандидатите ще бъдат избрани от комитет, сформиран от представители на TUBITAK(Съвет за научни и технологични изследвания) и университета „Сабанджъ“.

 

За повече информация, моля свържете се с отдел “Европейски информационен и иновационен център“ към БТПП:

 

Христина Шотекова

Европейски информационен и иновационен център

Българска търговско- промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 515

Е-mail: h.shotekova@bcci.bg  или een@bcci.bg 

НОВИНИ ОТ БТПП
Реформата в енергетиката не се случва
Четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ обсъдиха планираното от КЕВР драстично увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за ... Още
Представете своето проектно предложение и намерете подходящите партньори по време на специализираните срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция – 22.10.2015г.
Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи занамиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки
Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки. Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите... Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“
Отворена е първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“... Още