ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

S&P потвърди кредитния рейтинг на България

Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's потвърди суверенния кредитен рейтинг на България на BBB/A-3 със стабилна перспектива. Българското правителството ще запази благоприятната си фискална позиция в резултат от продължаващата бюджетна консолидация и провеждането на структурни реформи, се посочва в съобщението на рейтинговата агенция.

Анализаторите от S&P отчитат стабилната фискална политика и ниския брутен и нетен общ държавен дълг, както и солидните средносрочни перспективи за растеж, подпомогнати от увеличение на усвояването на средствата от Европейския съюз.

От агенцията напомнят, че правителството потвърди ангажимента си за финансова консолидация и очакват бюджетният дефицит през 2011 г. да спадне под 2,5%. Дефицитът ще се свие допълнително през 2012 г. до 1,3% от БВП. Замразяването на заплатите в публичния сектор и провеждането на пенсионна реформа през 2012 г., включително увеличаване на възрастта и стажа за пенсия, ще подпомогне усилията за постигане на бюджетната цел. В допълнение, правителството ускорява структурните реформи в публичния сектор, включително в системата на железниците, което ще облекчи тежестта върху бюджетния баланс, подчертават от S&P.

За да потвърди ангажимента си за бюджетна дисциплина, българското правителство също така прие Пакт за финансова стабилност, който ограничава публичните разходи до 40% от БВП и бюджетния дефицит до 2 на сто от БВП, отчитат още анализаторите. В резултат продължаващото свиване на бюджетния дефицит, от агенцията очакват общия държавен дълг да достигне до 17,7% от БВП през следващата година.

Според Standard&Poor's банковият сектор изглежда добре капитализиран и ликвиден с капиталова адекватност от почти 18 процента през трето тримесечие. Агенцията подчертава още, че в подкрепа на стабилността на българския банков сектор е силната регулаторна и надзорна рамка.

Рейтинговата агенция посочва в съобщението си, че би могла да разгледа повишаване на кредитния рейтинг на България, ако правителството изпълни програмата си за структурна реформа и продължи да подобрява бюджетната си позиция.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов към бизнеса
Проект с участието на БТПП ще насърчава културно-историческия туризъм
Председателят на ПП "Другата България" посети БТПП
В Кюрдистан се търсят български цигари, военни дрехи и лекарства
Предстоят Дни на България в Башкортостан, съпътствани от бизнес форум
Съществува потенциал за разширяване и балансиране на стокообмена ни с Монголия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството прие методиката, по която ще се определя разходоориентиран размер на таксите
Методиката определя разходоориентиран размер на таксите и разходването им ... .Още
С 50% по-ниски ще са таксите, които събира Агенцията по вписванията за услугите, извършвани по електронен път
От 1 януари 2012 г. ... Още
S&P потвърди кредитния рейтинг на България
Потвърден е суверенният кредитен рейтинг на България ...Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eнергийна стратегия на ЕС
Към конкурентоспособна енергетика с ниски въглеродни емисииОще
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция