ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Eнергийна стратегия на ЕС
Към конкурентоспособна енергетика с ниски въглеродни емисии

ЕС прави планове за намаляване на емисиите с повече от 80 %, без това да нарушава енергийните доставки и конкурентоспособността

След като пое ангажимент да намали до 2050 г. емисиите на парникови газове с 80-95% спрямо равнищата от 1990 г., ЕС се сблъсква с предизвикателствата на декарбонизацията.

През март тази година ЕС публикува своята пътна карта за нисковъглеродна икономика (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:BG:PDF), която обхваща цялата икономика. Съюзът подготвя и конкретни планове за отделни сектори на икономиката. Последният, който предстои да бъде обявен, е пътната карта за енергията до 2050 г.

Тъй като е трудно да се предвидят бъдещите нужди и предлагане, планът представя различни сценарии, разглеждащи евентуалните последици, предизвикателства и възможности, свързани с модернизирането на енергийната система. В тях се вземат предвид евентуални промени в цените на горивата, технологиите и мрежите.

Пътища към декарбонизацията
Сценариите бяха създадени чрез съчетаване на четири основни възможности за декарбонизация - енергийна ефективност, възобновяема енергия, ядрена енергия и улавяне и съхранение на въглерод. Основните заключения показват, че:

  • декарбонизацията е възможна и в дългосрочен план може да бъде по-евтина от сегашните политики;
  • енергийната ефективност и възобновяемата енергия са от изключително значение без оглед на избрания енергиен микс;
  • инвестициите в модернизиране на инфраструктурата трябва да започнат сега, за да се избегнат по-скъпоструващи промени в бъдеще;
  • наличието на единен енергиен пазар е от огромно значение, за да се поддържат енергийните цени ниски и да се гарантират доставките, като този пазар трябва да бъде завършен до 2014 г.

Всички сценарии зависят от предприемането на действия във връзка с изменението на климата от всички страни. Независимо от усилията за декарбонизация енергийните мрежи на ЕС се нуждаят от инвестиции в подмяна на остарялата инфраструктура, част от която вече е на почти 40 години.

Инвестиране в бъдещето.

Тъй като се очаква до 2030 г. цените на електричеството да се повишават, сега са необходими инвестиции в "интелигентни" електрически мрежи и подобрени технологии за по-ефективно производство, пренасяне и съхраняване на енергия. Заедно с общия енергиен пазар тези мерки би трябвало да гарантират спад на цените в дългосрочен план.

Разходите ще бъдат компенсирани от големия обем устойчиви инвестиции, които ще навлязат в европейската икономика, от свързаните с тях работни места и от намалената зависимост от внос.

Следващи стъпки
През следващите години ще бъдат направени предложения въз основа на настоящата пътна карта, като се започне с мерки, насочени към вътрешния пазар, възобновяемата енергия и ядрената безопасност.

Още за енергийната стратегия на ЕС http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Връзки по темата

Енергийно ефективна Европа на хоризонта
http://ec.europa.eu/news/energy /110309_1_ bg.htm


НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов към бизнеса
Проект с участието на БТПП ще насърчава културно-историческия туризъм
Председателят на ПП "Другата България" посети БТПП
В Кюрдистан се търсят български цигари, военни дрехи и лекарства
Предстоят Дни на България в Башкортостан, съпътствани от бизнес форум
Съществува потенциал за разширяване и балансиране на стокообмена ни с Монголия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството прие методиката, по която ще се определя разходоориентиран размер на таксите
Методиката определя разходоориентиран размер на таксите и разходването им ... .Още
С 50% по-ниски ще са таксите, които събира Агенцията по вписванията за услугите, извършвани по електронен път
От 1 януари 2012 г. ... Още
S&P потвърди кредитния рейтинг на България
Потвърден е суверенният кредитен рейтинг на България ...Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eнергийна стратегия на ЕС
Към конкурентоспособна енергетика с ниски въглеродни емисииОще
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция