Брой 142 (902), 27-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Браншова организация за текстил и облекло приключи успешно изпълнението на проект „Заедно на Европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло“ от трансграничния регион”


На 25 юли 2015 г. приключи изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество 2007CB16IPO006-2011-2-180 «Заедно на Европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион», съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България – Сърбия.
 
Проектът бе с продължителност 12 месеца и се изпълняваше в партньорство  от Браншова организация за текстил и облекло, гр. Кюстендил, Община Лесковац, Сърбия и Българската търговско–промишлена палата.
 
Основната цел на проекта бе постигане на активен обмен на добри практики и съвместно регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло”, работещи в трансграничния регион за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз, на основата на задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, пазара и човешките ресурси, както и на практически трансфер  на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата.
 
За постигането й бяха реализирани дейности в следните направления: 
изследване, анализиране и оценка производствените възможности /продуктова гама и капацитет/, пазарите и заетия човешки ресурс във фирмите, работещи в бранш „Текстил и облекло” в трансграничния регион и създаване на база данни
организиране и провеждане на бизнес посещение и обмяна на опит на производители от България и Сърбия
реализиране на програми за повишаване на капацитета в сферата на участието в международни изложения и панаири и международен маркетинг
извършване на съвместни проучвания на пазарните възможности в ЕС чрез посещение на сродни организации в страни членки на ЕС с развита текстилна индустрия с цел разширяване пазарните позиции на фирмите от трансграничния регион и излаз на европейския пазар
разработване на експортна стратегия на сектор Текстил и облекло в трансграничния регион
провеждане на PR кампании за популяризиране на трансграничния регион като добро място за производство на облекла.
 
В резултат от успешното изпълнение на проекта бяха създадени бизнес партньорства между български и сръбски фирми, които започнаха съвместна дейност и реализираха конкретни сделки помежду си.
Всичко това е доказателство, че подобен род проекти, водещи до коопериране и обединяване на усилията дават резултат и е необходимо да продължат и за в бъдеще.
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Установяване на сътрудничество между БТПП и Европейската банка за възстановяване и развитие
Миха Свент, ръководител на Регионалната програма на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП разширява сътрудничеството си с Tърговската камара на Лос Анжелис
Българската търговско-промишлена палата сключи Mеморандум за разбирателство с Tърговската камара на Лос Анжелис Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншова организация за текстил и облекло приключи успешно изпълнението на проект „Заедно на Европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло“ от трансграничния регион”
В резултат от успешното изпълнение на проекта бяха създадени бизнес партньорства между български и сръбски фирми, които започнаха съвместна дейност и реализираха конкретни сделки помежду си. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Затруднения при разплащанията по вноса в Египет
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Икономически форум на ЕВРОПАЛАТИ – 15 oктомври 2015г., Люксембург
Форумът е предназначен за представители на търговско-промишлени палати и обхваща теми като: иновативни дейности и услуги; реформиране на палатския бизнес модел; новите умения за управление Още
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Ивайло Калфин: Процентът на жените, които заемат водещи позиции у нас, е два пъти по-висок от средния за страните в ЕС
Пълноценното участие на жените и в бизнеса, и в политиката, и на трудовия пазар е белег за развитието на модерното общество Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната среда и устойчив туризъм
Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция“ Още
Европейската комисия одобри молбата на България за 12,5 млн. лева за справяне с щетите от тежките зимни условия през 2015 г.
Средствата ще бъдат използвани за справяне с последиците от тежките зимни условия през януари и февруари 2015 г. Още