Брой 142 (902), 27-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Европейската комисия одобри молбата на България за 12,5 млн. лева за справяне с щетите от тежките зимни условия през 2015 г.


Европейската комисия одобри молбата на България за помощ в размер на 12,5 млн. лева (6,38 милиона евро) от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Средствата ще бъдат използвани за справяне с последиците от тежките зимни условия през януари и февруари 2015 г.
 
Така помощта, отпусната на България от фонд "Солидарност" от началото на 2015 г., достига 16,5 млн. лева - през м. април бяха одобрени общо 4 млн. лева за Мизия. През 2014 г. страната ни получи други 21 млн. лева за преодоляване последствията от наводненията в Североизточна България.
 
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси посочи "За трети път през последните 18 месеца България получава помощ от фонд "Солидарност" на Европейския съюз за справяне с последиците от природните бедствия. Това решение е израз на солидарността на Европейския съюз. Днес отново казваме на България, че в случай на нужда винаги може да разчита на помощ от другите членове на европейското семейство," посочи.
 
"Днес отпускаме финансова помощ на регионите на България, най-силно засегнати от бедствията през зимата. Така заедно работим за тяхното възстановяване." отбеляза Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика
 
Според заявлението на българската страна сумата от 12,5 млн. лева ще бъде използвана за възстановяване на щетите основно в Югоизточна България – най-силно засегнатата от тежките условия област на страната. Само в Бургас бяха наводнени над 300 сгради, засегнати бяха земеделски земи и гори. Силните валежи предизвикаха свлачища и разрушения на ключова пътна, водна и енергийна инфраструктура.
 
 
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да подпомага финансово страните членки и страните кандидатки за членство в ЕС след големи природни бедствия.
Фондът е учреден след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. На 28 юни 2014 г. влезе в сила преразгледаният регламент за фонд „Солидарност“ на ЕС, с който се опростяват съществуващите правила, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди.
 
Източник: Европейска комисия
НОВИНИ ОТ БТПП
Установяване на сътрудничество между БТПП и Европейската банка за възстановяване и развитие
Миха Свент, ръководител на Регионалната програма на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП разширява сътрудничеството си с Tърговската камара на Лос Анжелис
Българската търговско-промишлена палата сключи Mеморандум за разбирателство с Tърговската камара на Лос Анжелис Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншова организация за текстил и облекло приключи успешно изпълнението на проект „Заедно на Европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло“ от трансграничния регион”
В резултат от успешното изпълнение на проекта бяха създадени бизнес партньорства между български и сръбски фирми, които започнаха съвместна дейност и реализираха конкретни сделки помежду си. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Затруднения при разплащанията по вноса в Египет
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Икономически форум на ЕВРОПАЛАТИ – 15 oктомври 2015г., Люксембург
Форумът е предназначен за представители на търговско-промишлени палати и обхваща теми като: иновативни дейности и услуги; реформиране на палатския бизнес модел; новите умения за управление Още
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Ивайло Калфин: Процентът на жените, които заемат водещи позиции у нас, е два пъти по-висок от средния за страните в ЕС
Пълноценното участие на жените и в бизнеса, и в политиката, и на трудовия пазар е белег за развитието на модерното общество Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната среда и устойчив туризъм
Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция“ Още
Европейската комисия одобри молбата на България за 12,5 млн. лева за справяне с щетите от тежките зимни условия през 2015 г.
Средствата ще бъдат използвани за справяне с последиците от тежките зимни условия през януари и февруари 2015 г. Още