Брой 101 (1859), 30-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

53 млади юристи получиха сертификати за успешно завършен курс по въпросите на арбитража

Курсът се организира за тринадесети пореден път и създава приемственост между поколенията юристи 

Председателят на БТПП  Цветан Симеонов и председателят на АС при БТПП  Благовест Пунев връчиха на 53 млади юристи сертификати  за успешно завършен 3-месечен курс на обучение по въпросите на арбитража, който се организира за тринадесети пореден път от Арбитражния съд при БТПП.

Занятията се проведоха при изключителен интерес от страна на участниците - студенти от юридическите факултети, действащи адвокати и юрисконсулти.

Курсът, включващ 12 модула по три часа, освен теоретичната си насоченост се отличи и с представените случаи от практиката, с който материалът стана по-достъпен и интересен за слушателите.

Лектори в обучението бяха изявени висококвалифицирани арбитри с богат професионален опит, съчетан с дългогодишна преподавателска дейност в юридическите факултети в страната - председателят на АС при БТПП Благовест Пунев и зам.-председателите - Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев,  почетният председател на АС проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова.

Председателят на БТПП в обръщението си към участниците отбеляза тясното взаимодействие между бизнеса и Българската търговско-промишлена палата. Изтъкна дейностите на БТПП, които са изцяло в услуга на компаниите, сред които и възможността на търговските дружества винаги да прибягват към институционалния арбитраж като по-бърз, по- евтин и по-конструктивен способ за разрешаване на възникналите помежду им спорове. Арбитражът, подчерта той, е  по-добрият вариант за инвеститорите, като в годините  е доказал предимствата си. Отбеляза също, че необходимостта на бизнеса от подготвени в областта на алтернативното разрешаване на спорове експерти се удовлетворява, включително и чрез провежданото обучение, създаващо приемственост между поколенията юристи.

Симеонов наблегна на достъпността на информацията, предоставяна от БТПП, относно арбитражното производство и всички други полезни за деловите среди данни и новини, разпространявани чрез информационните канали на Палатата.

Благовест Пунев обърна внимание на нарастващата нужда от млади специалисти с експертна юридическа подготовка, които да подпомагат търговците, като изрази задоволство от инициативността, дисциплината и желанието за допълнително образование на всички участници в проведения курс. При интерес Палатата ще  организира и други семинари със сходна тематика.

Курсистите изразиха своята благодарност за предадените им знания. Те споделиха увереност, че придобитите познания безспорно ще им служат за в бъдеще в работата им.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП насърчава иновативните проекти на българските предприемачи
За тяхната пазарна реализация и създаване на подходящи партньорства Още
53 млади юристи получиха сертификати за успешно завършен курс по въпросите на арбитража
Курсът се организира за тринадесети пореден път и създава приемственост между поколенията юристи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща в Тракийски университет за развитие на научни и търговски отношения с Китай
Добри примери на иновативни решения за представяне на български продукти в Китай Още
Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион "
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за семинар на тема „Фишинг. Компрометиране на бизнес кореспонденция. Изпиране на пари“
Организира Международният банков институт на 24 юни 2019 г. в София Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Указания на Агенция по вписванията в изпълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри проект на Закон за публичните предприятия
Регламентира принципите и правилата за функциониране на публичните предприятия Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Шестте района от ниво NUTS 2 се запазват до 2027 г.
Независимо от отчетените дисбаланси в броя на населението основно в два от тях – Северозападен и Северен централен Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможности за финансиране на приложни изследвания в областта на продоволствената сигурност на Държавата Катар
Могат да кандидатстват заинтересовани организации от България Още