Брой 101 (1859), 30-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Работна среща в Тракийски университет за развитие на научни и търговски отношения с Китай


На 28 май в Тракийски университет се проведе работна среща за представяне на дейността и възможностите на Центъра насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). На срещата присъстваха Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, студенти от Аграрен университет - Пловдив, работещи в Центъра за електронна търговия към ЦНСССКЦИЕ, Олег Стоилов, председател на ТПП - Стара Загора и експерти от Палатата. Домакините от Тракийски университет бяха представени от проф. дхн Веселина Гаджева, зам.-ректор по научна и международна дейност, доц. д-р Таня Танева, главен секретар, от декана на Стопански факултет проф. д-р Надка Костадинова, зам.-декана по административна и стопанска дейност на Аграрен факултет проф. д-р Веселин Радев и студенти от Аграрен и Стопански факултети. На срещата присъстваха и представители на старозагорски фирми, работещи в агросектора и преработвателната промишленост, с интерес към развитие на търговията с Китай.

Олег Стоилов отбеляза, че тази среща е продължение на усилията на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Община Стара Загора, Тракийски университет и представители на агробизнеса от региона за създаване на ефективна организация за координирано партньорство на всички заинтересовани страни от Старозагорски регион с ЦНСССКЦИЕ.

Тя беше предшествана от голям форум за представяне на ЦНСССКЦИЕ в Стара Загора, проведен на 18 април т.г., на който се постигна договореност Стара Загора да бъде един от водещите региони, които да участват в този процес. Първи конкретен резултати от форума беше посещението в Стара Загора на десетчленна китайска бизнес делегация.

Г-н Гелев представи накратко ЦНСССКЦИЕ и опита на Аграрен университет - Пловдив за развитие на научно сътрудничество с Китай, като акцентира върху платформата за електронната търговия, която рязко съкращава веригата на доставките. Той сподели пресните си впечатления от наскоро приключилата му визита в Китай, както и от участието му като ръководител на българската делегация във форума на Инициативата за сътрудничество с Китай 17+1. Разказа също за постигнатата оптимална логистика за транспортиране на български стоки за Китай, с изключително ниски навла. Васил Гелев призова присъстващите студенти да се запознаят и да използват активно платформата за електронната търговия с Китай, която им предоставя широки бизнес възможности чрез използване на съвременните технологии и обеща, при проявен интерес, да съдейства за споделяне на опита на колегите им от Аграрен университет - Пловдив.

Проф. Гаджева представи възможностите на Тракийски университет и научно-изследователските му лаборатории, които могат да се използват по-активно от бизнеса. Те са много добра база за развитие на партньорство с китайски научни институти, по примера на Аграрен университет - Пловдив.

Студентът от Аграрен университет - Пловдив Петър Разсукански представи опита си при работата с Платформата за електронна търговия с Китай. Бяха показани добри примери на иновативни решения за представяне на български продукти в Китай, вкл. оригинални опаковки.

Фирми от аграрния сектор представиха свои продукти, като орехи, сушени плодове, билки, зърнени култури, етерични масла и продукти от тях, които биха желали да реализират чрез платформата за електронна търговия в Китай.

Последва обща дискусия, на която бяха обсъдени прагматични въпроси за развитие на научно-технически и търговски отношения с Китай, в които да се включи екипът и студенти от Тракийски университет, а така също бизнеса. Срещата завърши с договореност за продължаване на създадените връзки на оперативно ниво, с координацията от ТПП - Стара Загора.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП насърчава иновативните проекти на българските предприемачи
За тяхната пазарна реализация и създаване на подходящи партньорства Още
53 млади юристи получиха сертификати за успешно завършен курс по въпросите на арбитража
Курсът се организира за тринадесети пореден път и създава приемственост между поколенията юристи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща в Тракийски университет за развитие на научни и търговски отношения с Китай
Добри примери на иновативни решения за представяне на български продукти в Китай Още
Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион "
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за семинар на тема „Фишинг. Компрометиране на бизнес кореспонденция. Изпиране на пари“
Организира Международният банков институт на 24 юни 2019 г. в София Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Указания на Агенция по вписванията в изпълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри проект на Закон за публичните предприятия
Регламентира принципите и правилата за функциониране на публичните предприятия Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Шестте района от ниво NUTS 2 се запазват до 2027 г.
Независимо от отчетените дисбаланси в броя на населението основно в два от тях – Северозападен и Северен централен Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможности за финансиране на приложни изследвания в областта на продоволствената сигурност на Държавата Катар
Могат да кандидатстват заинтересовани организации от България Още