Брой 101 (1859), 30-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион "


На 28 май Търговско-промишлена палата – Враца и Регионално управление на образованието, Враца организираха Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“ - Learning by Doing (Учене чрез практика).

Представителите на двете партньорски организации очертаха резултатите от проекта и ролята на бизнеса за модернизация на базираното на работа обучение.

В рамките на събитието официално беше подписан Ангажимент за политики за модернизация на професионалното образование и обучение чрез базирано на работа учене от представителите на основните заинтересовани страни: инж. Таня Михайлова - заместник-министър на образованието, Малина Николова – Областен управител Област Враца и  Илиана Филипова – изпълнителен директор на ТПП-Враца. Всяка от страните, съгласно сферата си на дейност, компетентност и възможности на държавна и регионална власт и бизнеса, поеха ангажимент за реализиране на следните политики: Създаване на условия за ефективно кариерно ориентиране на учениците и младите хора; Реализиране на последователна политика за гарантиране на качество на професионалното образование и обучение и Споделяне на ангажиментите и отговорността между основните заинтересовани страни за реализиране на модерно и ефективно професионално образование и обучение, съответстващо на нуждите на бизнеса.

По време на пресконференцията Илиана Филипова награди с грамоти фирми от областите строителство, шивашка промишленост, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, за активно участие, подкрепа и ползотворно сътрудничество при реализиране на дейностите по проекта. Грамоти бяха връчени и на училищата с дуална форма на обучение.

Пресконференцията завърши с представяне на специалното лого за отличаване на фирмите, участващи в дуална форма на обучение и видео-клип, представящ основните дейности и резултати по проекта.

За повече информация относно събитието и проекта, моля свържете се с Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП насърчава иновативните проекти на българските предприемачи
За тяхната пазарна реализация и създаване на подходящи партньорства Още
53 млади юристи получиха сертификати за успешно завършен курс по въпросите на арбитража
Курсът се организира за тринадесети пореден път и създава приемственост между поколенията юристи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща в Тракийски университет за развитие на научни и търговски отношения с Китай
Добри примери на иновативни решения за представяне на български продукти в Китай Още
Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион "
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за семинар на тема „Фишинг. Компрометиране на бизнес кореспонденция. Изпиране на пари“
Организира Международният банков институт на 24 юни 2019 г. в София Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Указания на Агенция по вписванията в изпълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри проект на Закон за публичните предприятия
Регламентира принципите и правилата за функциониране на публичните предприятия Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Шестте района от ниво NUTS 2 се запазват до 2027 г.
Независимо от отчетените дисбаланси в броя на населението основно в два от тях – Северозападен и Северен централен Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможности за финансиране на приложни изследвания в областта на продоволствената сигурност на Държавата Катар
Могат да кандидатстват заинтересовани организации от България Още