Брой 118 (1382), 23-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

За облекчаване на гражданите от днес работи втори офис на кадастъра в София


Изнесено работно място за предоставяне на кадастрални услуги на граждани работи от днес в Направление Архитектура и градоустройство към Столична община, намиращо се на ул. „Сердика“ № 5. Двама служители вече приемат заявленията за предоставяне на услуги. До края на следващата седмица изнесен офис ще заработи и на ул. „Кракра“ № 3 в София. Това съобщи на пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Заедно със заместник-министър Валентин Йовев и директора на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Михаил Киров представиха предприетите мерки за намаляване на административната тежест.

Министър Нанков подчерта, че агенцията е административният орган от структурата на министерството, предоставящ най-много административни услуги за граждани. Общата цел на правителството е да облекчим режимите, така че гражданите да получават по-качествено, по-бързо и по-достъпни услуги, подчерта той. В понеделник, според определения срок, на министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев ще бъде представен анализ за това как ще бъдат облекчени услугите и в останалите ресори на МРРБ като времетраене, синхронизация и възможност за получаване по електронен път, съобщи още министърът.

Николай Нанков напомни, че в столицата вече работят още четири изнесени работни места – в районните администрации „Нови Искър“, „Надежда“, „Люлин“ и „Подуяне“, а до края на следващата седмица такова ще заработи и в район „Илинден“.

Кадастралната карта е електронна и общодостъпна. Тя показва местата с кадастър в страната, като стига до ниво имот и от нея може да се получава информация за сградите, обърна внимание министърът. Това поражда въпроса защо някои администрации и нотариуси изискват удостоверение на цена от 20 лв. за наличие или липса на кадастрални данни за дадено населено място или район в страната, коментира той. Затова още днес ще бъдат уведомени Нотариалната камара и общинските администрации, че тази услуга се прекратява, защото справката може да се направи безплатно на Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

Регионалният министър съобщи още, че предстои да бъде преустановено  изискването на официални документи и данни за провежданите административни производства на общински администрации, като за намаляване на административната тежест ще бъде проведена и среща с Националното сдружение на общините в Република България.

От следващата седмица ще стартират обучения на представители на общински администрации, общински служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър и нотариуси за работа с портала за електронни административни услуги на АГКК, информира министърът.

Министър Нанков съобщи, че се планира и в София да бъде въведена работещата вече в област Ловеч добра практика, в резултат от която услугите се заявяват електронно, необходимите за гражданите документи се изработват и те ги получават на собствения си адрес, доставени с куриер. Той напомни, че издадените по електронен път скици имат същата сила на удостоверителен документ, като тези на хартиен носител.

Безплатно за гражданите е нанасянето на промени в кадастралната карта, които касаят собственост върху апартаменти в жилищни сгради, други сгради и имоти информира Нанков и допълни, че заявените по електронен път услуги са с 30% по-евтини. Срокът за предоставяне на обикновена услуга е 7 дни, а за бърза услуга - 3 дни поради необходимостта от проверка на данните, касаещи вещни права и имотни граници.

Регионалният министър обяви, че от началото на тази година в София са подадени над 33 000 заявления за предоставяне на услуги от АГКК или 6800  заявления месечно. В резултат са издадени 4500 скици за имоти и сгради, 4800 схеми за самостоятелни обекти в сгради, над 3000 удостоверения, в това число удостоверения за приемане на проекти за изменения на кадастралната карта и кадастралния регистър, и други. Само 3080 заявления са подадени чрез електронния портал, а 619 са заявените от нотариуси с електронен подпис.

 С безплатен достъп може да се провери как е отразена информацията за даден имот в кадастралната карта, като при наличие на грешки поправката може да се заяви по електронен път, допълни заместник-министър Йовев.

До края на следващата година трябва да приключи преобразуването на данните от картата на възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта, стана ясно от изпълнителния директор на АГКК инж. Михаил Киров.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетен диплом на БТПП за посланика на Кралство Нидерландия
За принос за развитието на двустранните дипломатически и икономически отношения Още
Станимир Цоцов е избран за заместник-председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт
Развитието и перспективите на сектор фризьорство и козметика – тема на среща в Палатата
XX-ти Юбилеен фестивал на прическата и красотата ще се състои през септември 2017 г. Още
Европейският комитет по стандартизация избра GS1 SSCC за управление на трансграничните пратки
Доставки чрез използването на единен етикет и единен идентификационен код на пратките Още
Стартира кампанията „ЕС отворен за бизнес“
Организирана от Генерална дирекция „Растеж“ към ЕК, в сътрудничество с БТПП Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
За облекчаване на гражданите от днес работи втори офис на кадастъра в София
Ще се преустанови изискването на документи от граждани и бизнеса за провежданите административни производства на общини, касаещи кадастъра Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските региони
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕK регистрира „Пастърма говежда” в европейския Регистър на Храните с традиционно специфичен характер