Брой 118 (1382), 23-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейският комитет по стандартизация избра GS1 SSCC за управление на трансграничните пратки


GS1 България информира, че членовете на Европейския комитет по стандартизация (CEN) са публикували Техническата спецификация (TS 17073) за пощенски услуги - интерфейси за трансгранични пратки.

Постижението е резултат от съвместните усилия на представители на пощенски организации, онлайн търговци на дребно, куриери, доставчици на експресни и колетни пратки. То е част от стратегията на Европейската комисия „Единен дигитален пазар: премахване на бариерите за отключване на онлайн възможностите".

"Това е важна крачка към иновацията в областта трансграничните услуги за доставка на пакетни пратки в Европа. Една от основните причини за трудности при доставката на пакети са локалните решения, водещи до създаването на собствени мрежи и неблагоприятни пазарни условия за онлайн търговците", обяснява Валтер Трезер, съпредседател на Работната група за електронна търговия в Европа и лидер на проекта на CEN за стандартизиран етикет.

Основната цел е да се трансформират трансграничните услуги за доставка чрез използването на единен етикет и единен идентификационен код на пратките.

CEN е избрал GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) за уникална идентификация на отделните пратки, което да даде възможност за оперативна съвместимост между всички участници в мрежата за доставките им. GS1 SSCC е избран, тъй като много фирми вече използват него и други стандарти GS1 в своите бизнес процеси.

Внедряването на единен етикет на пратките ще позволи свързването на затворените мрежи в обща, така че доставките да могат да бъдат проследявани от край до край. Това ще облекчи съществено и изпращащите пратки за работа с универсален етикет. Чрез SSCC операторите ще могат да проследяват пратките по-лесно както от изпращача до получателя така и, ако е необходимо, обратно към изпращача.

"Унифицираният етикет на CEN и SSCC създават нови възможности за онлайн търговците на дребно, които се стремят да предлагат на своите клиенти безпроблемна доставка на по-ниска цена", казва Мигел Лопера, президент и главен изпълнителен директор на GS1.

Председателят на GS1 в Европа Бруно Ачето допълва: "Използването на единен етикет и SSCC ще помогне на фирмите да си сътрудничат, за да отговорят на очакванията на своите клиенти за качество на обслужване по отношение на гъвкавост, видимост и надеждност. Ще отпаднат излишни скъпоструващи дейности, които не добавят стойност за крайните клиенти. "

GS1 ще продължи да сътрудничи със CEN за трансформиране на трансграничното управление на пратките и приветства възможността за сътрудничество с организацията за електронната търговия в Европа, както и с други организации, за съвместно популяризиране на единния етикет на пратките.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетен диплом на БТПП за посланика на Кралство Нидерландия
За принос за развитието на двустранните дипломатически и икономически отношения Още
Станимир Цоцов е избран за заместник-председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт
Развитието и перспективите на сектор фризьорство и козметика – тема на среща в Палатата
XX-ти Юбилеен фестивал на прическата и красотата ще се състои през септември 2017 г. Още
Европейският комитет по стандартизация избра GS1 SSCC за управление на трансграничните пратки
Доставки чрез използването на единен етикет и единен идентификационен код на пратките Още
Стартира кампанията „ЕС отворен за бизнес“
Организирана от Генерална дирекция „Растеж“ към ЕК, в сътрудничество с БТПП Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
За облекчаване на гражданите от днес работи втори офис на кадастъра в София
Ще се преустанови изискването на документи от граждани и бизнеса за провежданите административни производства на общини, касаещи кадастъра Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските региони
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕK регистрира „Пастърма говежда” в европейския Регистър на Храните с традиционно специфичен характер