Брой 118 (1382), 23-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира кампанията „ЕС отворен за бизнес“

Проведе се информационен ден за представители на организации в подкрепа на бизнеса, с който стартира кампанията „ЕС отворен за бизнес“, организирана от Генерална дирекция „Растеж“ към Европейската комисия, в сътрудничество с Българска търговско-промишлена палата. Кампанията има за цел да запознае малките и средни предприятия с възможностите на единния пазар и европейски инициативи в подкрепа за бизнеса.

Събитието беше открито от Христина Шотекова, представител на Enterprise Europe Netwrok към БТПП.

Георг Рааб, експерт по политиките за МСП в Европейска комисия, представи различни инструменти и инициативи, финансирани по програмата за насърчаване конкурентоспособността на МСП (COSME).

Тодор Митов от ICT Клъстер представи резултати и условия за участие на фирми по програма „Еразъм за млади предприемачи“, като подчерта, че фирмите, приемащи млади предприемачи от други страни, имат изключително много ползи от програмата.

Цветелина Йоргова, посланик на интелектуалната собственост, представи подкрепата за МСП, осигурена от Европейско бюро за защита на правата на интелектуална собственост. Франк Янсен, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на СИБАНК, направи презентация на финансовите инструменти с гаранции от ЕС.

Татяна Султанова, ръководител на отдел „Международни програми и проекти“ в МОСВ, представи програма LIFE и приоритетните оси, по които могат да кандидатстват предприятия. Участниците са запознаха и с националните схеми, предоставящи европейско финансиране, представени от Калин Маринов, зам. главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

Представени бяха и с услугите на мрежата Enterprise Europe Network. Мрежата е създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В нея участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на бизнеса чрез подкрепа за:

• намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа

• предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране;

• осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП.

През следващия етап на кампанията присъстващите организации ще разпространяват информация до своите клиенти относно горепосочените европейски инициативи. По този начин ще бъде гарантиран по-широк достъп на фирмите до предоставената от ЕС подкрепа, която е напълно безплатна. Като резултат се очаква по-добро интегриране на европейските предприятия на единния пазар, увеличаване на броя на международните партньорства и повишаване на активността от страна на бизнеса по отношение на кандидатстването по рамкови програми на ЕС като Horizont 2020, COSME и Life.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетен диплом на БТПП за посланика на Кралство Нидерландия
За принос за развитието на двустранните дипломатически и икономически отношения Още
Станимир Цоцов е избран за заместник-председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт
Развитието и перспективите на сектор фризьорство и козметика – тема на среща в Палатата
XX-ти Юбилеен фестивал на прическата и красотата ще се състои през септември 2017 г. Още
Европейският комитет по стандартизация избра GS1 SSCC за управление на трансграничните пратки
Доставки чрез използването на единен етикет и единен идентификационен код на пратките Още
Стартира кампанията „ЕС отворен за бизнес“
Организирана от Генерална дирекция „Растеж“ към ЕК, в сътрудничество с БТПП Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
За облекчаване на гражданите от днес работи втори офис на кадастъра в София
Ще се преустанови изискването на документи от граждани и бизнеса за провежданите административни производства на общини, касаещи кадастъра Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските региони
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕK регистрира „Пастърма говежда” в европейския Регистър на Храните с традиционно специфичен характер