Назад

Агенция по обществени поръчки: Пазете се от фалшиви покани от електронния ежедневник за поръчки TED за потвърждаване на вашите лични данни


От 2 август се наблюдава повишено получаване на фалшиви покани за потвърждаване на лични данни – фишинг от името на TED (електронен ежедневник за поръчки) – онлайн версия на приложението към Официален вестник на ЕС, в което се публикуват обявления за обществени поръчки.

От TED призовават всички възложители да не предоставят своите данни и при съмнения за злоупотреба да посетят официалната страница на електронния ежедневник за поръчки, където ще намерят допълнителна информация: https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do